Koda i skolan

Koda i skolan är pedagogiskt material på olika teman för dig som vill komma igång med programmering i skolan. 

Här finns lektionsplaner för att introducera elever i åk 4-6 till programmering och för att använda det som ett kreativt verktyg för skolarbete. Koda i skolan kopplar till läroplanen för matematik, teknik, svenska, samhällskunskap, NO, musik och bild och kan med fördel användas ämnesintegrerat.