Fatta koden

Hur funkar kod? Vad behöver du tänka på om du ska prata med en dator? Hur pratar datorer med varandra, hur funkar internet och vad finns inuti en dator? 

I Fatta koden kan du få reda på vad datalogiskt tänkande, programmering och digital kompetens handlar om. Om du vill kan du göra EdQu´s kluriga test före och efter att du har läst ett av Fatta kodens avsnitt!