Vem äger vad på nätet?

Upphovsrätten kallas den rätt som du har till någonting som du själv har skapat, som till exempel texter, foton, teckningar eller musik. Det gäller både på internet som utanför internet. Lagen gäller precis lika mycket för en bild eller ljudfil på nätet som den gör för en tavla eller en staty på ett museum.

Profession

På internet gäller upphovsrätten väldigt mycket, som till exempel musik, konst, film, texter, design och till och med sådant som datorprogram. Det gäller lika mycket för digitalt material som går att dela på nätet, som det gör för till exempel en staty på ett konstmuseum. Så att dela eller ladda ner någonting som är skyddat av upphovsrätten kan vara lika brottsligt som att ta en tavla från ett museum! 

Om du har skapat någonting och vill ha det skyddat av upphovsrätt måste det vara unikt och nå upp till någonting som kallas för verkshöjd. Upphovsrätten gäller inte för enkla texter och blanketter. Upphovsrätten är inte något som måste ges ut, utan ges automatiskt till den som skapat någonting i samma ögonblick som verket skapas. Upphovsrätten gäller i 70 år efter skaparens död.

Ideell och ekonomisk rätt

Upphovsrätt består av två delar:

  • En ekonomisk rätt som ger dig rätt att själv bestämma över den kommersiella användningen av ditt verk. Du har t.ex. rätt att kräva betalt för användning av dina verk. Den ekonomiska rätten går att överlåta till någon annan.
  • Den ideella rätten är rätten att bli namngiven ihop med verket och innehåller också ett förbud mot att ändra det på något sätt. Den ideella rätten kan inte ges över till någon annan, men kan avtalas om genom till exempel Creative Commons-licenser.Thief Copying

Creative commons

För att ge dig som skapare möjlighet att själv välja hur du vill dela bilder, musik och annat som är upphovsrättsskyddat, skapades Creative Commons. Det är en uppsättning av licenser som du kan använda och fungerar som ett avtal för hur andra människor får använda verket.

När du letar efter till exempel bilder eller musik på nätet, kan du söka efter material som har en Creative Commons-licens som lämpar sig för hur du vill använda materialet. Det är viktigt att du skriver ut vem som har skapat verket och vilken CC-licens det har!

De fyra vanligaste licenserna är:

·        Creative Commons Erkännande (CC BY)

Cc By

 

 
Licensen betyder att du får använda, sprida, göra om, ändra på och bygga vidare på materialet. Du får också sälja och tjäna pengar på verket.. Det enda som krävs är att du uppger vem som har skapat verket.

·        Creative Commons Erkännande Dela lika (CC BY_SA)

Cc By Sa
Licensen betyder att du får använda, sprida, göra om, ändra på och bygga vidare på materialet, så länge som det du skapar i sin tur får samma licens och också får användas på samma sätt. Du får också sälja och tjäna pengar på verket.. Det enda som krävs är att du uppger vem som har skapat verket.

·        Creative Commons Erkännande Inga Bearbetningar (CC BY-ND)

Cc By Nd
Licensen betyder att du får använda och sprida materialet, men inte bearbeta eller ändra det på något sätt. Du får också sälja och tjäna pengar på verket.. Det enda som krävs är att du uppger vem som har skapat verket.

·        Creative Commons Erkännande Icke-kommersiell (CC BY-NC)

Cc By Nc
Licensen betyder att du får använda, sprida, göra om, ändra på och bygga vidare på materialet. Du får inte använda det i sammanhang där du kan tjäna pengar på det. Det enda som krävs är att du uppger vem som har skapat verket. 

Kan du använda skyddat material?

Om du vill använda exempelvis musik, bilder eller texter som inte har en Creative Commons-licens, behöver du alltid kontakta upphovspersonen eller ansvarig utgivare och be om lov. Beskriv vad det är du vill göra med verket. Får du ett ja, helst skriftligt i ett mail eller brev, har du ett avtal på att få använda verket. Kom ihåg att alltid namnge upphovspersonen, att du aldrig får använda verket på ett kränkande sätt, och spara avtalet ifall du behöver bevisa det senare.

Eftersom upphovsrätten skyddar formen, får du använda fakta och idéer som verket innehåller. Du har också rätt att citera delar av texter utan att fråga om lov först, det vill säga använda korta stycken om du hänvisar till källan. Exakt hur långa citaten får vara står inte i lagen, men det gäller ”i enlighet med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet”. Det kan till exempel vara för att återge vad en karaktär säger i en film, om du själv skriver en text om filmen.

För skolan finns en del undantag till upphovsrätten, till exempel att spela musik i klassrummet. Utöver det krävs att skolan har avtal för att kunna visa film och använda texter. På Skolverkets webbsida finns tips om vad som gäller i skolan!

 Att fundera på:

  • Har du lagt upp eller delat någon bild, musik eller text på nätet som du själv inte har skapat? Talade du om vem som skapat det? Hade du frågat personen om du fick dela eller använda bilden?
  • Har du gjort något som någon annan har använt eller delat, utan att fråga dig först?
  • Har du sett Creative Commons-licenser någon gång? Har du använt dem själv?
  • Har du tänkt på att upphovsrätt gäller på webben lika mycket som ett verk som går att röra vid, som en tavla eller en dvd-film? 
  • Har du laddat ned någon musik eller film utan att betala för det?
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se