Kodgrej: Operator

Operatorer

En operator är en instruktion som tar ett eller flera värden och omvandlar dem till ett nytt värde

En operator är en matematisk instruktion eller funktion som använder sig av en eller flera ingångsvärden och omvandlar dem till ett nytt utgångsvärde. Det finns olika typer av operatorer i ett program och de vanligaste är

  • Aritmetriska operatorer, vilka du säkert känner igen från skolan eftersom de är + (addition), – (subtraktion), * (multiplikation) och / (division)

  • Logiska operatorer som jobbar med booleska variabler som kan vara antingen SANT eller FALSKT. De vanligaste logiska operatorerna är OCH, ELLER och INTE

  • Jämförelse operatorer, som jämför om två värdena är lika (=) eller olika, eller om ett annat värde är större (>) eller mindre (<) än ett annat värde. Dessa operatorer ger tillbaka ett booleskt värde SANT eller FALSKT

Det logiska och jämförelse operatorerna används oftast med en OM-sats för att utvärdera ett villkor.

image alt textimage alt textimage alt text

Vardagsexempel

När du lagar pannkakor använder du operatorer hela tiden utan att du tänker på det. Tänk att du ska knäcka i 4 ägg i smeten. Då räknar du hela tiden upp i huvudet hur många ägg du har knäckt: 1 ägg, 2 ägg, 3 ägg och 4 ägg – nu är jag klar. Har du gjort detta har du använt både en artimetiska operator + (addition) och en jämförelse operator = (lika) för att kolla om antalet knäckta ägg är lika med det antalet ägg som står i receptet.

image alt text

I en algoritm som går ut på att åka buss till skolan finns det flera operatorer som du använder. Tänk dig att du vill kliva av på nästa hållplats, då behöver du trycka på Stopp-knappen men bara om den inte redan är tryckt. Då använder du dig av en logisk operator OCH samt ett villkor för att avgöra om du ska trycka på knappen. Du har också använt dig av jämförelse operatorer (=) för att kolla om nästa stopp är skolan och om "Stannar”-skylten lyser.

image alt text

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se
Föreslå förbättring av sidan direkt Gå till sidan på Github!