Hitta buggen!

Att programmera handlar som sagt om att planera och skriva din kod för att lösa något problem med hjälp av en dator eller robot. Men det handlar minst lika mycket om att testa din kod och att kunna felsöka ifall koden inte fungerar som du vill!

Ganska ofta blir det fel i koden. Då är det viktigt att komma ihåg att datorn bara gör precis som vi säger åt den att göra i koden. Det blir lätt fel eftersom koden behöver vara exakt, fullständig och i rätt ordning. När du skriver kod så kan det vara så lite som en bokstav som är fel som gör att det inte fungerar!

När det blir fel i koden kallas det för att det finns en bugg i programmet. Men varför kallas det så?

Bugg kommer från engelskans ord bug, alltså skalbagge eller insekt. Det kommer från när datorer var stora mekaniska maskiner och det var inte helt ovanligt att insekter faktiskt fastnade i maskinen och gjorde så att den inte fungerade! En känd bugg som vi känner till från historien var en mal som den engelska programmeraren Grace Hopper hittade år 1947. Hon beskrev händelsen och satte till och med in malen i sin dagbok!

 Grace Hopper _Diary _Bug _Public Domain _American Navy

Nuförtiden är det sällan insekter som är problemet om en dator eller robot inte fungerar som vi vill. Det är oftast vi själva som har gjort något fel när vi gör koden. Det kan vara svårt att klura ut vad som är fel, men det är viktigt att du försöker hitta och lösa problemet på riktigt, annars kommer du bara få fler problem att lösa senare.

Felsökning

Att hitta och försöka lösa buggar i koden kallas för att felsöka. Här är några tips på hur du kan gå till väga:

  • Dela upp koden i mindre delar och testa varje del för sig. På så sätt kan du lättare hitta och förstå vilken del av programmet som inte fungerar. Vad håller datorn på med när det blir fel? Vilken del av koden är det?
  • Tänk på algoritmens tre gyllene regler: Är koden tillräckligt exakt för att datorn ska kunna förstå vad som ska göras? Är koden fullständig eller finns det något som saknas för att datorn ska kunna lösa uppgiften? Gör datorn saker i rätt ordning när den följer koden?
  • Sök på Internet: Kanske finns det någon som har haft ett liknande problem och som har skrivit om det på nätet, till exempel i något forum för det programmeringsspråk du använder.
  • Förklara problemet för någon: Ta hjälp av en kompis, förälder eller lärare. Samarbete är alltid bra för att hitta lösningar på problem! Ibland kommer du själv på lösningen på problemet om du bara berättar om det högt, så har du ingen människa i närheten kan du prova att förklara problemet för dig själv, för din dator eller en gummianka! 

Bild: Wikimedia, U.S. Naval Historical Center Online Library Photograph NH 96566-KN, Public Domain.

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se