Vad är programmering?

Med programmering kan du skapa allt möjligt: spel, program, appar, musik och till och med konst! Allt som är digitalt är uppbyggt av kod som människor har skrivit. Det finns många saker i din vardag som du kanske inte tänker på att någon har programmerat. Till exempel mobiltelefoner, mikrovågsugnar, väckarklockor, bilar och vissa leksaker.

En dator eller ett program kan göra saker som är helt fantastiska och lösa problem som vi människor har svårt för att lösa på egen hand. Men egentligen gör datorerna bara vad människan har sagt åt dem att göra. Datorer lyder bara instruktioner som vi människor har programmerat i kod.

Språk för att programmera

När du programmerar skriver du instruktioner för hur problem ska lösas i ett språk som en dator kan förstå. Egentligen förstår datorn bara maskinkod, ett språk som är svårt för oss människor. Datorns språk, maskinkod, består i grunden enbart av jättemånga ettor och nollor. Därför har vi skapat programmeringsspråk som är enklare för oss människor att skriva och läsa. Programmeringsspråket du använder kan sedan översätta koden till ettor och nollor så att datorn förstår.

Laptop Front Binarycode

Det finns flera olika programmeringsspråk som du kan skriva kod med. Olika programmeringsspråk passar till olika saker. Till exempel kan ett programmeringsspråk som heter JavaScript användas för programmering av webbsidor, medan språket Java används till att programmera spel som Minecraft. Blockbaserade programmeringsspråk som Scratch är jättebra när du ska lära dig att programmera.

Laptop Front Pythoncode

Programmeringsspråk skapas och utvecklas hela tiden för att kunna göra nya saker med program i datorer eller för att styra nya prylar som till exempel smarta kylskåp eller kläder som du kan välja färg och mönster på i en app.

Programmering är mer än att koda

Men programmering handlar inte bara om att skriva kod utan även om att hitta lösningar på problem. Du måste kunna tala om för datorn hur den ska lösa uppgiften som du vill att den ska göra!

Det finns ofta flera olika lösningar på samma problem eller uppgift. Ett tips när du programmerar är att först tänka ut vad det är du vill att datorn ska göra och försöka beskriva det med vanliga ord innan du skriver koden.

Programmering är alltså:

  • Problemlösning: att fundera ut vad det är du vill göra med ditt program, dela upp det i flera små delar och hitta en lösning för varje del.
  • Planera koden: att beskriva med vanliga ord hur du tror att instruktionerna ska se ut för att lösa de uppgifter som behövs. Vilken ordning ska instruktionerna vara i? Hur ska instruktionerna för de olika uppgifterna hänga ihop?
  • Skriva koden i det programmeringsspråk som du vill använda.
  • Testa koden: ett bra tips är att testa ofta och i så små delar som möjligt. Då är det lättare att vara säker på att koden fungerar som du tänkt dig.
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se