Digital kompetens

I det här testet handlar det om hur du vet vad som är sant och falskt på nätet och hur datorer pratar med varandra i nätverk.

Vill du lära dig mer om det som testfrågorna handlar om? Här i Fatta koden kan du läsa mer om digital kompetens.

Klicka på bilden nedan för att börja testet!

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se