Lärarkonto på Scratch

Här beskrivs hur du registrerar dig som lärare på Scratch och hur med ditt lärarkonto kan skapa elevkonton och klasser.

Som lärare kan du enkelt administrera elevernas konton och följa deras arbete när de skapar projekt i Scratch. Läs mer om hur du använder lärarkontot på Scratch här: https://scratch.mit.edu/educators/faq

Skapa ett lärarkonto i Scratch

Det går att registrera sig som lärare på Scratch och på så sätt kunna skapa klasser där varje elev har ett eget elevkonto. Detta underlättar moderering av elevernas projekt. Det förenklar också registrering av konton, eftersom eleverna inte behöver ha tillgång till egen eller målsmans mail utan är kopplade till lärarkontots mailadress.

Det tar 24 timmar att få ett lärarkonto registrerat. Här begär du om ett lärarkonto: https://scratch.mit.edu/educators/#teacher-accounts

Skapa en klass i Scratch

När du är registrerad och har loggat in, kan du skapa egna klasser under ”Mina klasser”. Kopplat till klassen kan du också lägga upp en klasstudio där ni kan samla elevernas projekt för presentation och återkoppling. Du kan göra studios för de olika teman eller uppgifter som ni arbetar med. Det är enkelt för dig som lärare att följa och kommentera elevernas arbete och för andra elever att testa och kommentera varandras projekt.

Skapa elevkonton i Scratch

Du som lärare kan i förväg skapa användarnamn och lösenord till eleverna för att ytterligare förenkla registreringen. Om du gör en lista över dessa går den att laddas upp som CSV eller TXT-fil direkt till Scratch. Annars kan du registrera manuellt på sajten. Vill du att eleverna själva registrerar egna användarnamn och lösenord kan du dela ut en länk för elevregistrering. Du kan alltid återställa glömda lösenord.

Skapa en studio i Scratch

Med en studio kan du samla alla dina elevers skapade projekt på ett och samma ställe, för er att tillsammans utforska och testa varandras projekt och visa fram för redovisning på stor skärm. Eller dela länken till studion så andra kan se vad ni skapat.

Logga in eleverna på Scratch

Så här loggar eleverna in om de har fått användarnamn och lösenord tilldelat:

  • Gå in på Scratch och välj ”Logga in”. Skriv in tilldelat användarnamn och lösenord.
  • Eleven tillfrågas nu att skapa ett nytt lösenord. Be hen skriva in samma lösenord igen om du önskar det, annars ett eget lösenord. Du kan alltid återställa glömda lösenord.
  • Eleven tillfrågas att fylla i personlig information som t ex födelseår.
  • Nu kan eleven gå till klassen som hen har blivit inbjuden till.
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se