Klura med kod

Hur tänker egentligen en dator och vad behöver du tänka på för att kunna prata med en robot? 

Här kan du prova på utmaningar som på ett lekfullt och klurigt vis övar dig i datalogiskt tänkande. Det handlar om att undersöka och försöka lösa problem på ett sätt som liknar hur en dator skulle göra. Det kan även vara att själv skapa algoritmer, det vill säga instruktioner, som en dator eller robot kan förstå. Att tänka datalogiskt är något du behöver för att kunna ge instruktioner till en dator - alltså att programmera!