Lektion 3: Introduktion till Scratch

Tidsåtgång: 90-135 min

Den här lektionen är valbar, beroende på om dina elever är nya till Scratch eller inte. Här presenteras en Scratchuppgift som introducerar koordinatsystemet i Scratch och som är bra att börja med om eleverna inte tidigare har programmerat så mycket i Scratch. Om dina elever redan har erfarenhet av Scratch och dess koordinatsystem kan ni istället gå direkt till lektion 4 och uppdraget.

Här presenterar du Scratch som verktyg och introducerar sedan uppgiften "Följ frukten" genom så kallad mobbprogrammering - att du som lärare styr kodandet framme vid visningsdatorn, men låter eleverna vara delaktiga i att bestämma hur du ska koda. Därefter får eleverna skapa sina egna projekt i Scratch.

Förberedelse:

 • Elevdatorer behövs för arbete parvis, enskilt eller i mindre grupper
 • Presentationsdator och storskärm kopplat till nätverk behövs
 • På visningsskärmen visar du:
  Scratchuppgift: Följ frukten
  Scratch
 • Bekanta dig med Scratch, exempelvis genom att testa uppgiften själv och läsa våra tips om hur du introducerar Scratch
 • Registrera ett lärarkonto och skapa elevkonton på Scratch, alternativt låta eleverna registera egna konton i förväg

1. Scratchuppgift: Följ frukten

 1. Förbered för elevernas arbete i Scratch. Här finns information om hur du registrerar ett lärarkonto och skapar klasser och elevkonton i Scratch, samt hur du introducerar Scratch för eleverna, med liknelsen att det är en teaterscen eller filminspelning som de regisserar.

 2. Presentera Scratch och uppgiften Följ frukten för eleverna. Gå igenom uppgiften med så kallad mobbprogrammering - att du som lärare styr kodandet framme vid visningsdatorn, men låter eleverna vara delaktiga i att bestämma hur du ska koda.

 3. Efter att ni har gått igenom uppgiften tillsammans är det dags för eleverna att skapa sina egna projekt i Scratch. Uppgiften går att göra enskilt, parvis eller i mindre grupper. 

Tips: 

 • Påminn eleverna om att följa uppgiftens instruktion och ta hjälp av den med varje moment. Ha två fönster uppe i webbläsaren: ett med instruktionen på Kodboken och ett med Scratch. Om du vill kan du även skriva ut instruktionen till eleverna.

 • Uppmuntra eleverna till att våga prova sig fram! Utforska och lös problem som uppstår tillsammans, och påminn eleverna om att du inte kan mer än vad de kan.

 

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se