Koordinatsystem

Platsbaserade spel tar koordinater till hjälp för att styra handlingen, så att olika saker kan hända vid olika kartpositioner.

Koordinater behövs för att ange någon eller någots position. Du talar själv ofta om din position utan att du tänker på det. Du kanske ringer en kompis och säger: “Jag är utanför affären. Kom hit!” Då är din position “utanför affären”.

Koordinater används för att ange en specifik och unik position så att det aldrig blir något missförstånd vilken position som avses. Har du någon gång sagt till en kompis att träffas utanför affären – men sedan har ni tänkt på olika affärer och det blivit ett missförstånd? Då är det bättre att du anger en koordinat nästa gång!

GPS

GPS (Global Positioning System) är ett system för att navigera med satelliter. GPS-system finns i de flesta moderna datorer, mobiler och bilar och används för att ange koordinater för en position på jordens yta. En GPS:s koordinat består av två siffror: en siffra som anger positionen i nord–sydlig riktning och en siffra som anger positionen i västlig–östlig riktning.

Koordinater i matematik

Ett koordinatsystem i matematiken består av två linjer: en vågrät linje (från vänster till höger) och en lodrät linje (uppifrån och ned) som korsar varandra på mitten. Den vågräta linjen kallas för x-axeln och den lodräta kallas för y-axeln.

Koordinatsystem

I koordinatsystemet finns positiva värden (1,2,3 osv) och negativa värden (-1, -2, -3 etc). På x-axeln är värdena positiva till höger om mittpunkten och negativa till vänster om mittpunkten. På y-axeln är värdena positiva ovanför mittpunkten och negativa nedanför mittpunkten.

Mittpunkten, där de två linjerna möts, kallas för origo och har värdet 0,0. Det vill säga 0 på x-axeln och 0 på y-axeln.

Koordinater i Scratch

Precis på samma sätt finns koordinater i Scratch. Varje sprajt som du sätter på scenen har en specifik position som anges med två siffror. En som anger positionen i höger–vänster riktning och en som anger positionen i upp–ner riktning.

Positionen i höger–vänster riktning kallas x–värdet och positionen i upp–ner riktning kallas y-värdet. Värdena anges på två axlar: x–axeln och y–axeln. X–axeln går mellan –240 och 240, medan y–axeln går mellan –180 och 180. 

Scenens mittpunkt har alltså koordinaten X=0, Y=0. Denna position kallas origo.

Avstånd

I Scratch kan du enkelt mäta avståndet mellan två sprajter. Då mäter Scratch automatiskt avståndet mellan X och Y–koordinaten på ena sprajten och X– och Y–koordinaten på den andra sprajten.

Större än / mindre än

Ibland vill du kunna kolla om ett värde är större än eller mindre än ett annat värde. Det kan du enkelt göra i Scratch, men du måste hålla koll på symbolerna för dessa jämförelser. Ett < utläses som "mindre än”, så “10 < 20” ska utläsas som “10 mindre än 20”. På samma sätt utläses > som “större än”, så “20 > 10” ska utläsas som “20 större än 10”.

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se