Platsbaserade spel

Platsbaserade spel är spel som använder verkligheten och var du som spelare befinner dig, som utgångspunkt för spelet.

I platsbaserade spel, eller location based som det heter på engelska, påverkas handlingen av var du som spelare befinner dig i den fysiska världen. För det krävs att spelet känner till spelarens kartposition och för det används någon form av lokaliseringsteknik, till exempel satellitpositionering med GPS.

Pokémon GO

Ett välkänt exempel på platsbaserade spel är Pokémon GO, som lanserades 2016 och som genast blev väldigt populärt världen över! Spelet går ut på att fånga, träna och strida med virtuella Pokémons, fantasifulla varelser som funnits i spel, tv-serier, filmer, tidningar och samlarkort sedan 1990-talet, skapade av Satoshi Tajiri i Japan.

Pokemongo Pixabay Cc0Foto: Pixabay.com (CC0)

Spelet använder mobiltelefons GPS och kamera och spelaren måste ta sig till olika platser för att hitta och fånga Pokémons. Spelet kräver också att du som spelare rör på dig för att kläcka Pokémon-ägg och det uppmuntrar till social interaktion eftersom du så väl samarbetar med andra människor som är i samma lag som du, som strider mot människor i andra lag.

BotFighters

Men Pokémon GO är inte det första platsbaserade spelet, redan 2001 kom ett svenskt spel som hette BotFighters, alltså redan innan de smarta mobiltelefonerna. Här användes mobiltelefonens positionering och spelarna kunde skicka SMS för att strida robotar emellan när deras mobiltelefoner var tillräckligt nära varandra. Det här spelet kan eventuellt vara världens allra första platsbaserade spel!

 Geocashing

Geocashing är en annan typ av platsbaserat spel, en skattjakt där du använder GPS för att hitta skatter som gömts vid särskilda koordinater. En behållare, cashe, göms någonstans i omgivningen och koordinaterna skrivs ut tillsammans med en beskrivning eller ledtråd till gömstället. 

Geocache Pixabay Cc0Foto: Pixabay.com (CC0)

Det krävs internetuppkoppling för att kunna få reda på vilka cachegömmor som finns i närheten, samt GPS för att hitta cachen. 

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se