Prick till prick

Svårighetsgrad:

I denna uppgift ska du få skapa ett enkelt prick-till-prick spel. Du ska få lära dig att använda koordinater och penn-funktionen i Scratch. Det är en perfekt uppgift om du är kreativ.

Bläddra dig fram genom denna guide, steg för steg. Öppna även det påbörjade Scratch-projektet för Prick till prick genom att klicka på länken bredvid katt-figuren ovan. Här kodar och skapar du vidare ditt spel utifrån instruktionerna nedan.

Ett exempel på hur det kan se ut hittar du här: https://scratch.mit.edu/projects/188770418/

image alt text

1: Remixa ett projekt

Vi börjar med att remixa ett existerande projekt. Detta gör att det blir enklare att komma igång. Dessutom får du två sprajtar och lite kod på köpet. Smart va?!

 1. Öppna din webbläsare och gå till

  https://scratch.mit.edu/projects/172763429/

 2. Klicka på knappen "Remix" så att du får din egen version av projektet.

  image alt text

Ditt remixade program kommer öppnas i Scratch-studion.

 1. Döp om projektet till något som passar bättre.

  image alt text

I projektet har du nu en sprajt som visar koordinatsystemet scenen. Denna sprajt har en enkel kod som placerar axlarna på rätt ställe på spelplanen.

Du har också fått en bakgrund som består av 10 prickar, samt ett streck mellan punkt 1 och 10. Din uppgift är nu att koda så att du kan spela prick-till-prick.

2: En penna

Vi ska börja med att lägga till en penna i projektet.

 1. Klicka på "Välj en sprajt"

  image alt text

 2. Markera Pennan och klicka på Ok

I början av spelet vill vi att den ska vara placerad vid prick nummer 1.

 • Skapa ett skript för Pennan som säger:

  • När START klickas på

  • Gå till x: 50 y: 25

  image alt text

Testa ditt program: klicka på den Gröna flaggan. Hamnar spetsen på vid prick nummer 1?

Det kommer den inte göra! Anledningen är att centrum för pennan är satt till ett helt annat ställe än spetsen. Detta kan vi ändra på.

image alt text

 1. Klicka på fliken Klädslar

 2. Markera hela klädseln genom att dra en rektangel runt den.

 3. Använd förstoringsglaset för att zooma in så att du ser mitten på ritytan ordentligt. Den är markerad med ett kryss.

 4. Flytta pennan så att spetsen är på mitten av ritytan.

  image alt text

  Ungefär denna placering ska pennans centrum ha

Testa programmet igen! Flyttar sig pennan så att den nu pekar på prick nummer 1?

3: Rita

För att kunna rita på scenen med pennan behöver vi lägga till ett så kallat Tillägg till de redan visade blocken.

 1. Klicka på "Lägg till ett tillägg" längst ner till vänster på skärmen.

  image alt text

 2. I menyn som dyker upp väljer du tillägget Penna

  image alt text

Nu har det tillkommit flera block.

Vi ska börja med att fortsätta på start-skriptet som du skapade ovan och placerade pennan. Lägg därför till följande kod precis under "Gå till..."-blocket.

 1. Radera allt

 2. Sätt pennans färg till "svart"

 3. Sätt pennans storlek till 3

image alt text

 1. Skapa en variabel som ska hålla svaret till en fråga vi ska ställa till den som ska spela.

  1. Gå till kategorin Data och klicka på "Skapa en variabel"

  2. Döp variabeln till "temp" (för temporär)

  image alt text

 1. Skapa ett nytt skript som säger:

  1. När "r"-tangenten trycks ned

  2. Fråga "Ange x-koordinat" och vänta

  3. Sätt variabelen temp till "svar"

  4. Fråga "Ange y-koordinat" och vänta

  5. Penna ned

  6. Gå till x: "temp" y: “svar”

  7. Penna upp

  image alt text

Testa ditt program! Klicka på den gröna flaggan för att starta spelet och sedan r för att rita. Får du ange x– och y–koordinater? Ritas ett streck ut på skärmen?

Färdig!

Grattis, nu har du skapat ett nytt program!

Glöm inte att spara ditt projekt! Döp det gärna till uppgiftens namn så att du enkelt kan hitta den igen.

Testa ditt projekt

Visa gärna någon det som du har gjort och låt dem testa. Tryck på DELA för att andra ska kunna hitta spelet på Scratch. Gå ut till projektsidan och låt någon annan testa spelet!

Utmaning

I stället för figuren som kom med projektet så kan du rita din egen. Klicka på Rita ny bakgrund. Använd sedan penseln och textverktyget för att skapa ett nytt mönster. Var kreativ! Glöm inte att ändra på Pennans startposition.

Frågeställningar

Vad är en koordinat?

Hur lång är x–axeln i Scratch?

Hur lång är y–axeln i Scratch?

Vilken koordinat har mitten på scenen?

Vad innebär det att Remixa ett projekt?

Vad är ett startskript? Varför kan det vara bra att använda ett sådant skript?

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se
Föreslå förbättring av sidan direkt Gå till sidan på Github!