Lektion 1: Framtidens musik - Introduktion till temat och uppdraget

Tidsåtgång: 45-90 min

Här presenterar du temat "Framtidens musik" och uppdraget från Spotify. Med presentationen pratar du med eleverna om hur utvecklingen av musikspelare har sett ut och vilka idéer som finns idag om framtidens musikspelare. Eleverna får diskutera hur de skulle vilja lyssna på musik i framtiden. 

Förberedelse:

1. Presentation av temat

 1. Presentera temat "Framtidens musik" med uppdraget från Spotify på storskärm. Beskriv hur temaarbetet ska genomföras och vilka lektioner som är inplanerade.

 2. Visa presentationen ”Musikspelare förr, nu och i framtiden”  på storskärm. Använd tillhörande lärarhandledning för att ge en introduktion till temat och till hur hur utvecklingen av musikspelare har sett ut och vilka idéer som finns om framtidens musikspelare.

 2. Diskussion

 1. Diskutera med hjälp av presentationen  ”Musikspelare förr, nu och i framtiden” och lärarhandledningen om hur de skulle vilja lyssna på musik i framtiden. Vad skulle de vilja ha för pryl eller program som spelar deras favoritmusik? Hur ska den fungera och hur ska den se ut?

 2. Visa gärna några av de exempel  som listas i slutet på lärarhandledningen under presentationen.

 3. Som förberedelse till diskussionen kan du som lärare läsa relevanta kapitel ur Fatta koden. Du kan även låta eleverna läsa kapitlen i klassrummet eller som en läxa till denna lektion. 

  Kapitel ur Fatta koden - Digital kompetens:
  -  Hur pratar datorer?
  - Vem äger vad på nätet?

  - Algoritmer överallt!

  Du kan även vänta med dessa teoriavsnitt till Lektion 3 som är en fördjupning av hur programmering och kod påverkar hur vi kan spela och lyssna på musik.
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se