Lektion 2: Idéövningar för framtidens musikspelare

Tidsåtgång: 45-90 min

Här får eleverna komma på idéer till sina framtida musikspelare med hjälp av datorfria idéövningar. Som lärare kan du välja mellan att göra en av idéövningarna, "Nytt av gammalt", eller båda. Därefter väljer du omfattning av hur eleverna ska gå vidare med sina idéer, om de ska göra skisser eller fysiska prototyper först, eller gå direkt till uppgiften i Scratch.

Förberedelse:

  • Elevdatorer behövs inte
  • Presentationsdator och storskärm kopplat till nätverk behövs
  • Förbered presentationen till idéövningen Nytt av gammalt på storskärm

1. Idéövning: Nytt av gammalt

Nytt av gammalt är en idéövning som handlar om att kombinera olika saker som redan finns till något helt nytt! 

Använd  presentationen till "Nytt av gammalt" för att ge idéer till vilka prylar som kan kombineras med streamingtjänsten Spotify för att hitta på idéer till uppdraget och Scratch-uppgiften ”Framtidens musikspelare”.

Diskutera HUR och NÄR en musikspelare kan användas, och VAD den ska vara. Vad händer till exempel om du slår ihop Spotify´s streamingtjänst med en pulsmätare och ett par gympaskor?

2. Idéövning: Den morgontrötta bagaren

"Den morgontrötta bagaren" är en idéövning som handlar om att hitta på målgrupp och användningsområden för ”Framtidens musikspelare”.

Vem ska egentligen använda din framtida musikspelare? Ibland underlättar det att tänka ut en särskild målgrupp innan du skapar en helt ny produkt. Med målgrupp menas en särskild grupp människor, till exempel att de är i samma ålder (tonåringar) eller att de har samma sysselsättning (lärare eller Minecraft-spelare).

3. Fördjupning: Från idé till prototyp

(Denna övning är inte inräknade i tidsangivelsen ovan)

Efter idéövningarna kan eleverna jobba vidare med sina idéer och omvandla dem till ritningar eller prototyper. Här väljer du som lärare på vilket sätt de ska arbeta – det kan exempelvis vara i slöjden eller på bildlektion.

En prototyp är en testmodell som visar hur du vill att ditt program ska fungera och se ut, och som du kan använda för att testa din idé på vägen fram till färdig produkt. Det är alltid bra att testa mycket för att upptäcka sådant som kan bli bättre!

När du börjar skapa din prototyp behöver du tänka på:

  • Form: Hur ska musikspelaren se ut?
  • Funktion: Hur ska musikspelaren fungera?
  • Målgrupp: Vilka ska använda musikspelaren och hur ska form och funktion passa dem?

Senare kommer eleverna att skapa en ”fungerande prototyp” i Scratch, det vill säga en testversion av en fungerande musikspelare. Här är det en digital prototyp som gäller, inte kopplat till fysiska föremål.

Du kan läsa mer om att gå från idé till prototyp här under "Att skapa program"!

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se