Lektion 4: Koda musikspelare i Scratch

Tidsåtgång: 135-180 min

Här presenterar du Scratch som verktyg och introducerar sedan uppgiften genom så kallad mobbprogrammering - att du som lärare styr kodandet framme vid visningsdatorn, men låter eleverna vara delaktiga i att bestämma hur du ska koda. Gör så många steg i uppgiften som din grupp behöver för att sedan fortsätta själva.

Om ni är nya till Scratch kan ni börja med en kom igång-uppgift: "Fantasisynth". Därefter får eleverna göra uppdraget och skapa sin egen prototyp av "Framtidens musikspelare" i Scratch. 

Förberedelse:

 • Elevdatorer behövs för arbete parvis, enskilt eller i mindre grupper
 • Presentationsdator och storskärm kopplat till nätverk behövs
 • Bekanta dig med Scratch, exempelvis genom att testa uppgiften ”Fantasisynth” själv och läsa våra tips om hur du introducerar Scratch 
 • Registrera lärarkonto och elevkonton på Scratch, alternativt låt eleverna registera egna konton i förväg

1. Kom igång med Scratch: Fantasisynth

Denna övning ingår inte i tidsangivelsen ovan men gör den gärna först om eleverna är nya till Scratch. Om ni har programmerat tidigare kan du gå direkt till att presentera uppgiften "Framtidens musikspelare". 

 1. Förbered för elevernas arbete i Scratch. Här finns information om hur du registrerar ett lärarkonto och skapar klasser och elevkonton i Scratch, samt hur du introducerar Scratch för eleverna, med liknelsen att det är en teaterscen eller filminspelning som de regisserar.

 2. Presentera Scratch och uppgiften ”Fantasisynth” för eleverna. Det är en uppgift som är enkel att komma igång med om du aldrig tidigare har testat Scratch. 

 3. Börja på uppgiften med en gemensam mobbprogrammering, där du som lärare styr vid visningsskärm men låter eleverna vara delaktiga i att bestämma bakgrund, sprajter och kod. Välj själv hur långt in i uppgiften ni programmerar gemensamt, förslagsvis steg 1-4.

 4. Låt eleverna programmera sin egen fantasisynth i Scratch. Uppgiften går att göra enskilt, parvis eller i mindre grupper.

 5. Om ni har tillgång till Makey Makey på skolan kan ni koppla in det och spela på era fantasisynthar med ledande föremål. Gå då vidare med uppgiften "Fantasisynth med Makey Makey"

Tips: 

 • Påminn eleverna om att följa uppgiftens instruktion och ta hjälp av den med varje moment. Ha två fönster uppe i webbläsaren: ett med instruktionen på Kodboken och ett med Scratch. Om du vill kan du även skriva ut instruktionen till eleverna.

 • Uppmuntra eleverna till att våga prova sig fram! Utforska och lös problem som uppstår tillsammans, och påminn eleverna om att du inte kan mer än vad de kan.

 • Börja helst med att eleverna får välja färdiga sprajtar och bakgrunder i Scratch bibliotek, så att de inte lägger all tid på att rita egna bilder. När de här klara med sin fantasisynth kan de få redigera sprajtarna och bakgrunden!

2. Framtidens musikspelare

 1. Nu är det dags för eleverna att göra ett projekt i Scratch baserad på sina idéer från idéövningarna och där de får bygga digitala prototyper av sina musikspelare. Ni utgår från uppgiften "Framtidens musikspelare".

 2. Om du vill kan du börja med en gemensam mobbprogrammering även här, där du som lärare styr vid visningsskärm men låter eleverna vara delaktiga i att bestämma bakgrund, sprajter och kod. 

 3. Låt eleverna göra uppgiften "Framtidens musikspelare" och själva välja bilder och ljud samt hur musikspelaren ska fungera. Uppgiften går att göra enskilt, parvis eller i mindre grupper.

Tips: 

 • Påminn eleverna om att följa uppgiftens instruktion och ta hjälp av den med varje moment. Ha två fönster uppe i webbläsaren: ett med instruktionen på Kodboken och ett med Scratch. Om du vill kan du även skriva ut instruktionen till eleverna.

 • Uppmuntra eleverna till att våga prova sig fram! Utforska och lös problem som uppstår tillsammans, och påminn eleverna om att du inte kan mer än vad de kan.

 • Tänk på att uppgiften kräver en del egen problemlösning i och med att musikspelarna kodas utifrån vad eleverna vill ska hända! Det kan vara bra att påminna eleverna om att hålla det så enkelt som möjligt. När de är klara med en "grundprototyp" kan de utveckla den och göra fler effekter så som animationer, fler musikspår eller andra ljud. 

 • Börja helst med att eleverna får välja färdiga sprajtar, bakgrunder och ljud i Scratch bibliotek, så att de inte lägger all tid på att rita egna bilder och skapa ljud. När de här klara med en "grundprototyp" kan de få redigera sprajtarna, bakgrunden och ljuden!

3. Tilläggsuppgift: Egen grafik

Denna övning ingår inte i tidsangivelsen ovan.

Det går att rita direkt i Scratch, men det ritverktyget är rätt så svårt att använda för mer avancerade bilder. Låt eleverna rita (och skanna in) eller använda digitala verktyg för att skapa sina musikspelare.

Bilder som ska importeras till Scratch behöver vara i följande format:

 • Sprajtar: Svg-fil för vektorbild eller png-fil för bitmap, och med transparant bakgrund. En stående hjälte i helfigur bör vara ca 369 pixlar hög.
 • Bakgrund: Png-fil i storlek 480 x 360 pixlar, proportioner: 4:3.

Du kan även låta eleverna hitta bilder på Internet med Creative Commons-licens. Vill du introducera upphovsrätt och Creative commons, gör så här:

 1. Som förberedelse kan du som lärare läsa relevanta kapitel ur Fatta koden. Du kan även låta eleverna läsa kapitlen i klassrummet eller som en läxa till denna lektion. Diskutera vem som äger vad på nätet och vad som är ok att göra med bilder, musik etc. Hur vill eleverna att andra ska få använda deras bilder?

  Kapitel ur Fatta koden - Digital kompetens:
  - Vem äger vad på nätet?

 2. Låt eleverna hitta bilder på nätet till sitt projekt i Scratch, med hjälp av Creative Commons sökmotor.

  Eleverna behöver ta reda på vem som är upphovsmakare till bilderna, vilken licens den har och vad licensen innebär. Hjälp dem att hitta rätt information! 

  Visa gärna Webbstjärnans film "Vad är Creative Commons" före övningen och använd IIS guide "Creative Commons - välj rätt licens!".

4. Tilläggsuppgift: Egen musik

Denna övning ingår inte i tidsangivelsen ovan.

Eleverna kan spela in egna ljud och lägga in i sina projekt i Scratch. Ljud som ska importeras till Scratch kan vara i wav eller mp3-format. Det går även att spela in ljud direkt i Scratch. 

Du kan även låta eleverna hitta musik med Creative Commons-licens. Vill du introducera upphovsrätt och Creative commons, gör så här:

 1. Som förberedelse kan du som lärare läsa relevanta kapitel ur Fatta koden. Du kan även låta eleverna läsa kapitlen i klassrummet eller som en läxa till denna lektion. Diskutera vem som äger vad på nätet och vad som är ok att göra med bilder, musik etc. Hur vill eleverna att andra ska få använda deras bilder?

  Kapitel ur Fatta koden - Digital kompetens:
  - Vem äger vad på nätet?

 2. Låt eleverna hitta musik på nätet till sitt projekt i Scratch, med hjälp av Creative Commons sökmotor

  Eleverna behöver ta reda på vem som är upphovsmakare till musiken, vilken licens den har och vad licensen innebär. Hjälp dem att hitta rätt information! 

  Visa gärna Webbstjärnans film "Vad är Creative Commons" före övningen och använd IIS guide "Creative Commons - välj rätt licens!".

4. Tilläggsuppgift: Koda musik i Sonic Pi

Denna övning ingår inte i tidsangivelsen ovan och rekommenderas för grupper med tidigare erfarenhet av att programmera i Scratch.

Låt eleverna programmera musik i det digitala verktyget Sonic Pi. Musiken kan de sedan använda till sina projekt i Scratch. Med Sonic Pi får eleverna utforska skriven kod för att skapa toner, använda beats eller andra ljud. Sonic Pi är helt gratis att använda och finns att ladda ned till PC och Mac.

 1. Här finns instruktion för hur du installerar Sonic Pi.

 2. Här finns uppgifter för att komma igång med programmet.
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se