Lektion 5: Elevpresentationer

Tidsåtgång: 45-90 min

Nu är det dags för eleverna att få presentera sina framtida musikspelare. 

Förberedelse:

 • Elevdatorer behövs inte
 • Presentationsdator och storskärm kopplat till nätverk behövs
 • Sparade projekt i Scratch, gärna samlade i en gemensam studio

1. Förberedelse presentation

Det är upp till dig som lärare hur du vill att eleverna ska presentera sina musikspelare och det arbete som de har gjort. Det kan vara allt från att föra dagbok eller blogg under projektarbetet till att dokumentera med text, bild, video.

Elevpresentationen som beskrivs här består av att visa upp musikspelarna i Scratch och diskutera prototyperna och kodandet utifrån dem.

 1. Se till så att alla elever har sparat och delat sina projekt i Scratch. Om ni har en Scratchstudio för klassen eller projektet, låt dem spara sina projekt där.

 2. Förbered frågor till eleverna eller låt eleverna själva komma på frågor till den grupp som presenterar. Det kan vara frågor om musikspelaren, och hur det varit att hitta på idén till den, och frågor om hur den har kodats i Scratch. 

Exempelfrågor:

 • Hur har eleverna kodat för att få fram musikspelarens funktioner?
 • Blev deras digitala prototyp lik deras idé?
 • Var något särskilt svårt att koda i Scratch?
 • Hur har de använt meddelanden i sin kod?
 • Hur har de använt loopar i sin kod?
 • Hur har de använt villkor i sin kod?
 • Har det blivit något "fel" i koden, en bugg eller något de haft svårt för att lösa?
 • Hur har de löst problem som har uppstått? Hur har de felsökt sin kod?

 2. Presentation

 1. Låt eleverna presentera sina projekt i Scratch och berätta om sitt arbete med musikspelaren i Scratch.

 2. Ställ frågor eller låt övriga elever ställa frågor till de som presenterar.

 3. Uppmuntra eleverna att ge beröm och ett kamratligt mottagande oavsett hur långt kompisarna har hunnit koda sina musikspelare. Påminn om att syftet har varit att prova på programmering!
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se