Storyboard för linjära berättelser

Har du en idé till en berättelse som du vill skapa med kod? Börja med att planera handlingen steg för steg med bilder.  

Ett storyboard är ett sätt att planera din berättelse, vare sig det är till en film, en animation eller ett spel. 

Du kan använda olika typer av storyboard för att planera linjära berättelser som följer en enkel berättelse, men också för interaktiva berättelser som har flera olika berättelser beroende på vilka val som görs. 

Här handlar det om att göra storyboards till linjära berättelser utan interaktivitet!
Vill du göra en interaktiv berättelse hittar du storyboard för det här.

Instruktion till handledare

Planering med hjälp av ett storyboard kan användas för alla slags projekt. Gör gärna denna övning inför uppgiften ”Egen berättelse” i Scratch. 

Innan ni gör storyboards kan ni göra någon av övningarna för En röd tråd, som handlar om att skapa enkla berättelser utifrån delarna Vem, Var, Vad, Hur, Mål.

Ni kan också jobba med karaktärsdesign för berättelsens hjälte och andra karaktärer med hjälp av övningen Min hjälte.

Här finns en mall för ett storyboard som är tänkt att användas just för att planera berättelser eller andra projekt i Scratch. Det går även bra att använda post-its eller vanligt papper för att skapa storyboards med. 

Storyboard Rodtrad Linjar

Material:

Tidsåtgång: Ca 20-30 minuter + uppgift i Scratch

  1. Dela ut mallen Storyboard för Scratch, så många sidor som deltagarna behöver. 
  2. Om ni har gjort övningen "En röd tråd", låt deltagarna utgå från deras berättelser som de skapat där. Om ni har gjort "Min hjälte" kan de utgå från den karaktären och hitta på en berättelse utifrån det som de beskrivit där.
  3. Förklara vad ett storyboard är och hur de ska använda den. Ska de senare programmera i Scratch behöver de bestämma sprajtar, bakgrunder, effekter, ljud och så vidare. De behöver planera de händelser som projektet ska bestå av och vilka skriptblock som behövs för att koda varje händelse.
    Om ni använder mallen: I rutorna på vänster sida ritar de vad som ska hända på scenen, på höger sida ritar eller skriver de skriptet med de block som ska ingå.
  4. Låt alla deltagare visa och berätta om sina storyboards för varandra, i helgrupp eller två och två. Diskutera om det verkar genomförbart i Scratch eller om något behöver förenklas!
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se