Lektionsmoment på EdQu

Koda i skolan ger eleverna praktisk erfarenhet genom datorfria övningar så väl som uppgifter i Scratch och andra digitala verktyg. Parallellt kan eleverna läsa och jobba med uppgifter i Fatta koden och på EdQu.

På EdQu finns ett färdigpaketerat läromedel för Koda i skolan där eleverna tränar och testar sig inom datalogiskt tänkande, programmering och kod samt digital kompetens. Läromedlet är adaptivt (svårighetsanpassat) och självrättande!

Så här kommer du igång med EdQu!

Avsnitt som ingår i temat

Nedan följer vilka avsnitt som kan ingå i temat "Vem är en hjälte?". Du väljer själv avsnitt utifrån de lektioner och uppgifter som du genomför med eleverna. 

Datalogiskt tänkande

 • Tänk datalogiskt
 • Vad är en algoritm?
 • Använd algoritmerna!

Programmering och kod

 • Vad är programmering?
 • Vad gör koden?
 • Börja programmera
 • Loopar
 • Villkor

Digital kompetens

 • Säker på nätet
 • Var källkritisk!
 • Vem äger vad på nätet?

Exempel från klassrummet

 • Lektion 1: Eleverna gör ett starttest i avsnittet Tänk datalogiskt och Vad gör koden? (20 minuter).
 • Lektion 3: Träna på de första avsnitten för Datalogiskt tänkande och Programmering och kod:
  - Tänk datalogiskt
  - Vad är en algoritm?
  - Vad gör koden?
  - Börja programmera
 • Lektion 4: Träna på alla avsnitt Datalogiskt tänkande och Programmering och kod.
 • Lektion 5: Eleverna gör ett sluttest i Programmering och kod (40 minuter).

Vill du prova ett exempel?

Du hittar tre exempeltest här på Kodboken där du kan utmana dig själv eller dina elever i:

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se