Lektion 1: Hjältar - Introduktion till temat och uppdraget

Tidsåtgång: 45-90 min

Här presenterar du temat "Vem är en hjälte?" och uppdraget från Paradox Interactive. Eleverna får diskutera vem som kan vara en hjälte och vem som sällan syns i hjälteberättelser. De får sedan hitta på sin egen hjälte med hjälp av en datorfri idéövning, som de senare ska använda och skapa digitala berättelser eller spel om.

Förberedelse:

1. Presentation av temat

 1. Presentera temat och uppdraget från Paradox Interactive. Beskriv hur temaarbetet ska genomföras och vilka lektioner som är inplanerade.

 2. Visa presentationen ”Vem är en hjälte?” på storskärm. Använd tillhörande lärarhandledning för att ge en introduktion till temat. 

 2. Diskussion

 1. Diskutera med hjälp av presentationen ”Vem är en hjälte? och diskussionsfrågorna i lärarhandledningen om vilka hjältar som eleverna känner till från spel, film, serier etc. Prata om stereotyper och förebilder, vilka som får bli hjältar i spel, filmer, serier, och vilka som aldrig syns som hjältar i populärkultur. Men också vem som kan vara en hjälte i verkligheten.

 2. Du kan som lärare välja att koppla hjältetemat till det din undervisning, om ni till exempel arbetar med en särskild historisk period eller med en aktuell samhällsfråga som mänskliga rättigheter, miljö och klimat, vänskap, nätmobbing – egentligen vad som helst där ni kan hitta människor som har löst problem och gjort goda gärningar!

 3. Välj om du vill diskutera "Hjältar och motståndare på nätet" som finns som bild i presentationen och i lärarhandledningen. Här handlar det om att vara källkritisk på nätet och även ansvarsfull i hur man själv skildrar sig själv eller andra personer på nätet: Vem är hjälten? Hur beskrivs hjälten? Finns det en motståndare? Hur skildras denne? Kan det vara ombytta roller beroende på vem som berättar?

  Som förberedelse till diskussionen kan du som lärare läsa relevanta kapitel ur Fatta koden. Du kan även låta eleverna läsa kapitlen i klassrummet eller som en läxa till denna lektion.

  Kapitel ur Fatta koden - Digital kompetens:
  - Säker på nätet (delen om integritet på nätet)
  - Var källkritisk!

3. Idéövning: Min hjälte

"Min hjälte" är en datorfri idéövning som handlar om hitta på en hjälte till en berättelse och göra en enkel karaktärsdesign. Ni använder en utskriven mall som liknar en sida ur en ”Mina vänner”-bok. I mallen finns den röda trådens Vem, Var, Vad, Hur, Mål representerade som frågor att besvara om hjälten.

Eleverna kan få hitta på egna hjältar utifrån diskussionsfrågorna från första lektionen eller om ni vill arbeta med verkliga hjältar: historisk hjälte, vardagshjälte eller nyhetshjälte.

Det är här som du kan koppla hjältetemat till din undervisning, om ni till exempel arbetar med en särskild historisk period eller med en aktuell samhällsfråga som mänskliga rättigheter, miljö och klimat, vänskap, nätmobbing. Då kan eleverna få arbeta med att ta fram en berättelse om en historisk hjälte, vardagshjälte eller nyhetshjälte.

För ett sådant upplägg, låt eleverna först fundera på vem som de tycker är en hjälte utifrån den aktuella samhällsfrågan eller historiska perioden. De behöver söka efter information om sin hjälte på nätet och försöka göra sig så god bild som möjligt av personen.

Ska eleverna göra digitala berättelser om en vardagshjälte, någon ur verkligheten, är det viktigt att de frågar personen om lov (om möjligt) och funderar över vad de behöver tänka på för att inte kränka personens integritet. 

Som förberedelse till en sådan övning kan du som lärare läsa relevanta kapitel ur Fatta koden. Du kan även låta eleverna läsa kapitlen i klassrummet eller som en läxa till denna lektion. 

Kapitel ur Fatta koden - Digital kompetens:
- Säker på nätet (delen om integritet på nätet)
- Var källkritisk!

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se