Lektion 2: Idéövningar för att skapa berättelser

Tidsåtgång: 45-90 min

Här får eleverna hitta på berättelser utifrån sina hjältar, med hjälp av den datorfria idéövningen "En röd tråd". Övningen går att göra på olika sätt, välj det som passar din grupp bäst.

Förberedelse:

 • Elevdatorer behövs inte
 • Presentationsdator och storskärm kopplat till nätverk behövs
 • Förbered presentationen  ”Om berättelser” på storskärm
 • En röd tråd mall (interaktiv pdf) att skriva ut eller använda digitalt
 • Någon av mallarna från övningen Slumpsaga om väljer att göra den
 • Post-its och pennor om ni har utskriven mall

1. Presentation om berättelser

 1. Visa presentationen ”Om berättelser” på storskärm. Använd tillhörande lärarhandledning för att ge en introduktion till vad berättelser är. Diskutera gärna utifrån böcker, serier, filmer och spel som eleverna känner till.

2. Idéövning: En röd tråd / Slumpsaga

En röd tråd är en datorfri idéövning som handlar om att bygga upp en berättelse utifrån de fem delarna:

 • VEM är hjälten i berättelsen?
 • VAR utspelar sig berättelsen?
 • Vilket MÅL har hjälten?
 • VAD händer på vägen – ett problem som måste lösas, ett hinder eller en motståndare?
 • HUR löser hjälten det problemet?

Även här kan du som lärare välja att låta eleverna hitta på helt fritt, utifrån diskussionsfrågorna från första lektionen, eller bestämma om den röda tråden ska handla om en historisk hjälte, vardagshjälte eller nyhetshjälte.

Använd mallen som finns i "En röd tråd" och välj om du vill göra övningen i grupper om fem elever, och då göra "Vika gubbe"-varianten, eller om de ska jobba parvis och använda mallen mer som ett storyboard. Då kan de sitta i samma par när de sedan skapar sina digitala berättelser eller spel i Scratch.

Slumpsaga är en alternativ idéövning där eleverna får slumpa fram den röda tråden genom att kasta en tärning. Här finns en mall med sex olika förslag på:

 • VEM och VAD - substantiv som också finns som sprajtar i Scratch.
 • VAR - substantiv som också finns som bakgrundsbilder i Scratch.
 • VAD - verb som beskriver vad hjälten behöver göra för att övervinna hindret eller motståndaren, t ex "hoppa" eller "fånga".
 • MÅL - verb som beskriver vad som händer när hjälten når sitt mål, t ex "vinna" eller "rädda". 

Efter att eleverna har kastat tärningen och fått förslag på de fem delarna i sin berättelse, behöver de själva fylla i detaljerna för exempelvis vad hjälten vinner eller vem den räddar när den når sitt mål. De kan även få använda adjektiv för att ge hjälten och hindret/motståndaren egenskaper. 

Välj om eleverna ska jobba enkilt, parvis eller i mindre grupper. Eleverna kan fylla i sin röda tråd i mallen för "En röd tråd" även om de gör denna övning - och sedan använda mallen som storyboard till sin berättelse eller sitt spel i Scratch.

3. Fördjupande övning: Storyboard

(Denna övning är inte inräknade i tidsangivelsen ovan)

Storyboard är ett bildmanus där du ritar och beskriver handlingen till din berättelse. Om du vill kan eleverna göra ett storyboard för att ytterligare fundera på vad som ska hända i detalj, beskriva olika scener ur berättelsen och fundera på hur dessa ska programmeras i Scratch.

Detta storyboard passar för er som vill skapa linjära digitala berättelser. Om ni istället vill skapa interaktiva berättelser eller spel, kan ni vänta med detta och göra "Storyboard för interaktiva berättelser" som beskrivs i Lektion 3.

Tips!

Vi är inspirerade av Veronica Gröntes pedagogiska modell som liknar berättelsen vid en hinderbana där hjälten behöver ta sig förbi hinder för att komma i mål. Läs mer om Veronica Gröntes metodik i boken Pennvässaren och på www.makete.se.

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se