Lektion 2: Idéövningar för att skapa berättelser

Tidsåtgång: 45-90 min

Här får eleverna hitta på berättelser utifrån sina hjältar, med hjälp av den datorfria idéövningen "En röd tråd". Övningen går att göra på olika sätt, välj det som passar din grupp bäst.

Förberedelse:

1. Presentation om berättelser

  1. Visa presentationen ”Om berättelser” på storskärm. Använd tillhörande lärarhandledning för att ge en introduktion till vad berättelser är. Diskutera gärna utifrån böcker, serier, filmer och spel som eleverna känner till.

2. Idéövning: En röd tråd

En röd tråd är en datorfri idéövning som handlar om att bygga upp en berättelse utifrån de fem delarna:

  • VEM är hjälten i berättelsen?
  • VAR utspelar sig berättelsen?
  • Vilket MÅL har hjälten?
  • VAD händer på vägen – ett problem som måste lösas, ett hinder eller en motståndare?
  • HUR löser hjälten det problemet?

Även här kan du som lärare välja att låta eleverna hitta på helt fritt, utifrån diskussionsfrågorna från första lektionen, eller bestämma om den röda tråden ska handla om en historisk hjälte, vardagshjälte eller nyhetshjälte.

Du kan välja om du vill göra övningen i grupper om fem elever, och då göra "Vika gubbe"-varianten av övningen, eller om de ska jobba parvis för att sedan sitta i samma par när de skapar sina digitala berättelser eller spel i Scratch.

3. Fördjupande övning: Storyboard

(Denna övning är inte inräknade i tidsangivelsen ovan)

Storyboard är ett bildmanus där du ritar och beskriver handlingen till din berättelse. Om du vill kan eleverna få rita sitt storyboard för att ytterligare fundera på vad som ska hända i detalj. Detta storyboard passar för er som vill skapa linjära digitala berättelser. Om ni istället vill skapa interaktiva berättelser, spel, kan ni vänta med detta och göra "Storyboard för interaktiva berättelser" som beskrivs i Lektion 3.

Tips!

Vi är inspirerade av Veronica Gröntes pedagogiska modell som liknar berättelsen vid en hinderbana där hjälten behöver ta sig förbi hinder för att komma i mål. Läs mer om Veronica Gröntes metodik i boken Pennvässaren och på www.makete.se.

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se