Lektion 1: Vad är programmering?

Tidsåtgång: 45-90 min

Här presenterar du vad programmering är, vad det används till, och hur algoritmer, instruktioner till en dator, fungerar. 

Förberedelse:

1. Introduktion till programmering

1. Använd presentationen och lärarhandledningen "Om programmering" för att prata om vad programmering är. Här förklaras också begreppet algoritm och vad som är viktigt att tänka på när du ska göra instruktioner till en dator. 

2. Låt gärna eleverna programmera dig som en "Mänsklig robot"! Be dem att ge kommandon för att få dig att till exempel dricka ett glas vatten, bre en smörgås eller rita något på whiteboarden. Vad händer när instruktionen inte är exakt, fullständig eller i rätt ordning? 

3. Du kan även visa ett filmklipp från UR:s tv-serie "Programmera mera".

2. Datorfri lek: Robotkompis

Robotkompis är en datorfri lek där eleverna får styra varandra som robotar. Leken ger förståelse för algoritmer och hur du ger instruktioner som en dator förstår. Den tar upp hur instruktioner behöver vara exakta, fullständiga och i rätt ordning - algoritmens tre gyllene regler. 

Dela gärna upp eleverna i grupper om 3-5 elever. För att lösa uppdraget behöver eleverna skapa en sekvens med kommandon, det vill säga en algoritm där instruktionen följs steg för steg i den ordning som kommandona ges. 

Leken finns i två varianter här på Kodboken. Här gör ni Robotkompis med uppdrag där eleverna får lösa ett färdigt uppdrag runt en numrerad bana på golvet. Det finns även en variant där ni kan göra era egna banor och använda kommandokorten mer fritt. 

3. Diskussion: Vad är programmerat?

Diskutera med klassen om vad som egentligen är programmerat och hur deras vardag skulle se ut utan program och programmerade prylar. Hur påverkar digital teknik dina elevers vardag? 

Allt digitalt är uppbyggt med kod, och den koden har människor skapat. Hur något har blivit programmerat påverkar vad du kan och inte kan göra i ett program, ett spel eller med din mobiltelefon. Men det innebär också att du med hjälp av programmeringskunskaper kan vara med och påverka hur digital teknik ska fungera framöver! 

Diskussionsfrågor:

  • Vilken är din favoritapp?
  • Vad använder du för digital teknik hemma?
  • Vad finns det för digital teknik i skolan? Vilka appar och program använder ni?
  • Vad finns det för digital teknik ute? I trafiken? I köpcentrum? 
  • Hur tror du att dessa är programmerade?
  • Välj en app eller pryl som du använder till vardags: Vad kan du göra med den? Vad kan du INTE göra med den? Saknar du någon funktion? Hur skulle du vilja vidareutveckla den?
  • Om du kunde programmera vad som helst, vad skulle du vilja skapa då?

4. Fatta koden

Som förberedelse till lektionen kan du som lärare läsa relevanta kapitel ur Fatta koden. Du kan även låta eleverna läsa i klassrummet eller som en läxa till nästa lektion. Välj de kapitel och det omfång som du tycker är lämpligt för din klass.

Kapitel ur Fatta koden: Datalogiskt tänkande
- Tänk datalogiskt
- Vad är en algoritm?
- Använd algoritmerna!

Kapitel ur Fatta koden: Programmering och kod 
- Vad är programmering?
- Vad gör koden?
- Börja programmera

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se