Lektion 2: Algoritm och sekvens

Tidsåtgång: 90 min

Här går du djupare in på algoritmer, hur de fungerar och vad som är viktigt att tänka på för att få en dator att utföra instruktionen i rätt ordning, det vill säga i en sekvens. Eleverna får testa att skapa algoritmer i Scratch och i en datorfri lek.

Förberedelse:

1. Introduktion: Vad är en algoritm?

1. Fråga eleverna om de minns vad en algoritm var. Vad var algoritmens tre gyllene regler? Den behöver vara: 

 • exakt
 • fullständig
 • i rätt ordning

2. För att påminna om vad en algoritm är kan du gå igenom presentationen för Kodgrej of the day: Algoritm. Om du vill ha Kodgrej of the day som ett medskick till nästa lektion, kan ledtråden för algoritm vara: "Som ett recept för en dator". Du kan välja mellan att presentera själv eller visa denna filmade version av presentationen som vi har tagit fram tillsammans med Skolverket:

2. Diskussion: Vardagsalgoritmer

Diskutera med klassen om hur algoritmer skulle kunna se ut om de skrevs för sådant som eleverna gör i sin vardag. Algoritmer är instruktioner och de kan liknas vid recept. Hur skulle receptet se ut för att göra sig klar på morgonen? För att göra frukost? För att packa skolväskan?

Diskussionsfrågor:

 • Kan du komma på något i din vardag som du skulle kunna skriva en algoritm/instruktion/recept för? Hur skulle den se ut?
 • Vad skulle hända om du utförde algoritmen i fel ordning? Eller om du glömde att skriva upp någon viktig detalj? 
 • Hur skulle den algoritmen se ut om den skrevs för en robot? Tänk då på att den behöver vara exakt, fullständig och i rätt ordning!

3. Datorfri lek: Vardagsalgoritmer

Gör en datorfri lek som handlar om just vardagsalgoritmer och att sätta ihop utklippta kodblock i rätt ordning för att bilda en algoritm. I "Vardagsalgoritmer" finns tre olika uppgifter, i olika svårighetsgrad, där eleverna kan arbeta två och två eller i mindre grupper.

Vid denna lektion, gör uppgiften "Klädsel algoritm" som handlar om att ta på sig kläderna på morgonen. Där är det viktigt att eleverna gör en instruktion för att ta på sig kläderna i rätt ordning, de skapar en sekvens. Viktigt att tänka på är att det oftast går att göra flera olika lösningar när du skapar algoritmer - det finns alltså inte bara ett rätt svar på uppgiften!

4. Introduktion till Scratch

Nu är det dags att lära känna kodarverktyget Scratch och göra ett första, enkelt projekt för att bygga upp algoritmer, eller skript som det även kallas, med hjälp av visuella block. 

Tanken är att denna första uppgift görs tillsammans i helgrupp, att du som lärare styr steg för steg vid storskärm och att eleverna får vara aktiva med att ge förslag på hur ni ska koda. Detta kallas för mobbprogrammering - att programmera i grupp där alla är aktiva men det är en som kodar vid datorn. 

Du som lärare kan välja mellan att göra:

 • "Kom igång: Rörelse" - En kort, introducerande uppgift som bara tar upp hur du skapar ditt första skript, en enkel sekvens, i Scratch.
 • "Bug Race - intro" - En första speluppgift som du kan använda steg för steg under denna och följande lektioner (2-4) eftersom den även tar upp repetition och villkor.

Skript - algoritmer i Scratch

När du börjar koda i Scratch behöver du tänka på algoritmens gyllene regler: att vara exakt, fullständig och i rätt ordning. Ett enkelt test för att se om du har gjort en fullständig algoritm, eller skript som det också kallas, är att ställa dig följande tre frågor:

 1. Vad ska skriptet göra? (t ex "gå")
 2. När ska skriptet göra det? (t ex "när startflaggan klickas på")
 3. Hur ska den göra det? (t ex "10 steg")

5. Datorfri lek: Rita och beskriv

Om ni hinner, gör en datorfri lek som handlar om att en algoritm behöver vara exakt, fullständig och i rätt ordning. I "Rita och beskriv" arbetar eleverna två och två och det gäller för dem att både kunna ge och ta emot instruktioner. Du kan även välja att göra denna lek istället för "Vardagsalgoritmer" om du bara hinner med en.

6. Fatta koden

Som förberedelse till lektionen kan du som lärare läsa relevanta kapitel ur Fatta koden. Du kan även låta eleverna läsa i klassrummet eller som en läxa till lektionen. Välj de kapitel och det omfång som du tycker är lämpligt för din klass.

Kapitel ur Fatta koden: Datalogiskt tänkande
- Tänk datalogiskt
- Vad är en algoritm?
- Använd algoritmerna!

Kapitel ur Fatta koden: Programmering och kod 
- Vad är programmering?
- Vad gör koden?
- Börja programmera

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se