Lektion 3: Repetition (loopar)

Tidsåtgång: 90 minuter

Här introducerar du repetition (loopar) som en av programmeringens grundprinciper, och hur och varför de används inom programmering. Eleverna får testa repetition i Scratch och i en datorfri lek.

Förberedelse:

1. Introduktion: Vad är en repetition?

1. Fråga eleverna om de minns att ni vid första lektionen pratade om repetition (loopar). Vad var det? Kan de förklara med egna ord? Om ingen minns - låt eleverna gissa vad en loop kan vara. Har de hört det i något annat sammanhang?

2. Gå igenom presentationen för Kodgrej of the day: Repetition

2. Diskussion: Repetitioner i vardagen

Diskutera med klassen om hur repetition (loopar) kan fungera för sådant som eleverna gör i sin vardag? Använder de repetition när de borstar tänderna? När de brer en smörgås? För något som de gör i skolan eller på fritiden?

Diskutera även om de kan tänka sig var repetition används i några av deras vanliga appar och spel. Kan ni komma på något exempel där repetition kan användas i något som är programmerat?

Diskussionsfrågor:

  • Kan du komma på något i din vardag som du gör där du använder repetition (loopar)?
  • Använder du då repetition för alltid, X antal gånger, eller tills något nytt händer?
  • Hur skulle den repetitionen se ut om den skrevs för en robot?
  • Hur används repetition i din favoritapp eller ditt favoritspel, tror du? 

3. Datorfri lek: Vardagsalgoritmer

Gör andra uppgiften i den datorfria leken "Vardagsalgoritmer", "Pannkakor algoritm", där det denna gång handlar om att använda repetition (loopar). Här får eleverna sätta ihop en algoritm för att laga pannkakor. Förutom att den behöver vara i rätt ordning, i en sekvens, använder eleverna repetition (loopar) när de till exempel har i tre ägg, ett i taget.

Viktigt att tänka på är att precis som det går att göra pannkakor på lite olika sätt, går det att göra flera olika lösningar när du skapar algoritmen. Det finns alltså inte bara ett rätt svar på uppgiften! Dessutom är algoritmen för att laga pannkakor något förenklad i uppgiften. Ni kanske har invändningar mot vilka kodblock som ska ingå eller vilken ordning algoritmen kan utföras? Eller hur många gånger något kodblock ska loopas? Diskutera gärna!

2. Repetition i Scratch

Nu får eleverna lära känna repetition i Scratch och hur de skriptblocken fungerar för att bygga upp spel eller andra program.

Tanken är att denna första uppgift görs tillsammans i helgrupp, att du som lärare styr steg för steg vid storskärm och att eleverna får vara aktiva med att ge förslag på hur ni ska koda. Detta kallas för mobbprogrammering - att programmera i grupp där alla är aktiva men det är en som kodar vid datorn. 

Du som lärare kan välja mellan att göra:

  • "Kom igång: Repetition" - En kort, introducerande uppgift som bara tar upp hur du skapar repetition (loopar) i Scratch.
  • "Börja koda med Scratch" - en enkel introducerande och kort Scratchuppgift som passar för att visa Scratch för absoluta nybörjare och för yngre elever, så som åk 3. Det är även en kort variant av vad som är uppgiften Bug Race här under, och därmed en bra intro om man sedan vill testa den.
  • "Bug Race - intro" - En första speluppgift som du kan använda steg för steg under alla introducerande lektioner (2-4) eftersom den tar upp grunderna för algoritmer: sekvens, repetition och villkor.

3. Datorfri lek: Robot-Beatbox

Om ni hinner, gör den datorfria leken "Robot-Beatbox" som handlar om att skapa algoritmer med repetitioner för att programmera kompisar till att "beat-boxa", det vill säga skapa musik med olika ljud. 

4. Fatta koden

Som förberedelse till lektionen kan du som lärare läsa relevanta kapitel ur Fatta koden. Du kan även låta eleverna läsa i klassrummet eller som en läxa till lektionen. Välj de kapitel och det omfång som du tycker är lämpligt för din klass.

Kapitel ur Fatta koden: Datalogiskt tänkande
- Använd algoritmerna!

Kapitel ur Fatta koden: Programmering och kod 
- Loopar - kod som repeteras

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se