Använda EdQus läromedel

EdQu låter dig utmana varje elev och utvärdera vad eleven behöver lära sig härnäst.

Inom ramen för projektet Koda i skolan har Kodcentrum tillsammans med EdQu tagit fram ett digitalt läromedel kring datalogiskt tänkande, programmering och kod samt digital kompetens. 

Läromedlet består av teoriavsnitten Fatta koden på Kodboken och övningar och tester utvecklade av EdQu och som du använder från deras sajt. Du som lärare väljer själv vad du vill att dina elever övar sig på och testas i.

Hur ska jag använda EdQu?

EdQu finns ett färdigpaketerat läromedel för att lära sig mer om datalogiskt tänkande, programmering och kod samt digital kompetens. Allt är adaptivt (svårighetsanpassat) och självrättande!

Du kan planera in utmaningar (träningsmål) och tester för dina elever.
Med läromedlet kan eleverna:

 • Läsa och träna på enskilda avsnitt 
 • Samla stjärnor genom att uppnå kunskapsmål på avsnitten
 • Följa sin egen utveckling i hela läromedlet

Med läromedlet kan du som lärare:

 • Planera in utmaningar (träningsmål) och tester
 • Se vad eleverna har tränat på, hur mycket samt hur väl de behärskar materialet i övningssammanhang
 • Följa kunskapsutvecklingen mellan testtillfällen, samt genom att göra flera tester, få en kunskapsöversikt över hela materialet.

Hur ska jag praktiskt komma igång?

Gör så här för att få tillgång till läromedlet på EdQu.se och komma igång med elevarbetet:

 1. Registrera dig på EdQu.se
 2. Starta en kurs med läromedlet Koda i skolan.
 3. Vilket Koda i skolan-tema kör ni? Leta upp motsvarande avsnitt i läromedlet som ingår i temat ni arbetar med:
  - Framtidens musik
  - Vem är en hjälte?
 4. Bjud in eleverna och låt eleverna själva träna på något av avsnitten i samband med relevant lektion inom temat. 
 5. Ge eleverna en utmaning i minst ett av avsnitten inom temat.
 6. Experimentera med att ge kortare (10 min) eller längre tester. Gör test för samma avsnitt flera gånger så ser du hur varje elev utvecklas.

Du kan alltid kombinera läromedlets avsnitt som det passar din undervisning! 

Vill du prova ett exempel?

Du hittar tre exempeltest här på Kodboken där du kan utmana dig själv eller dina elever i:

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se