Använda Scratch

Koda i Skolan använder det visuella programmeringsspråket Scratch som sitt främsta verktyg för att skapa med kod.

Scratch är framtaget vid det amerikanska universitetet MIT och lär ut grunderna till programmering genom förprogrammerade visuella block som byggs ihop likt ett pussel för att skapa spel, animationer och enklare program. Scratch finns på svenska och många andra språk. Det är helt gratis att använda och kan brukas såväl online som med nedladdad offline-version.

Översiktsbild Scratch 3 gränssnitt

Scratch i ny version!

I januari 2019 kom nya versionen av Scratch, Scratch 3.0, vilket innebär att alla Kodbokens uppgifter med Scratch-instruktioner kontinuerligt uppdateras med nya bilder och text anpassat till den nya design och de nya funktioner som till viss del skiljer sig från den äldre versionen (Scratch 2). 

Kodbokens Scratchuppgifter är framtagna för Scratch 3.0, webbversion för PC och MAC. Webbversionen av Scratch kräver dator eller surfplatta med internetuppkoppling och webbläsare. (Notera att visst material ännu uppdateras från 2.0 till 3.0.)

Alla våra äldre instruktionerna skapade för Scratch 2 finns kvar att tillgå på Kodboken. Ni finner dem länkat in under uppdaterade instruktioner. De äldre instruktionerna kan med fördel användas om ni vill programmera offline genom Scratch nedladdningsbara desktop-version (för Mac/PC) som är baserad på gamla Scratch 2.

NYHET: Scratch 3.0 fungerar även på surfplattor! Flash behövs inte längre som stödprogram. Dock rekommenderar vi att ni använder fysiska tangentbord om ni har surfplattor eftersom flera av våra Scratchuppgifter använder funktioner (t ex att styra med tangentbordets piltangenter) som kräver det. 

Det finns även Scratch Jr för yngre år. Vill du arbeta med Scratch på surfplatta eller Scratch Jr, kan du som lärare behöva anpassa uppgifterna därefter.

Kom igång med Scratch

Under avsnittet Introduktion till programmering hittar du bra handledningar, introduktionsmaterial och inledande övningar för dig som lärare och för dina elever. Man behöver inte ha något förkunskap till Scratch eller programmering för att börja med dessa uppgifter, men vi rekommenderar dig som lärare att ha provat att koda en första uppgift innan introduktion tillsammans med elever.

Som lärare kan du skaffa ett lärarkonto på Scratch och på så sätt administrera klasser med elevkonton. Läs mer om hur du använder lärarkonto på Scratch här. 

Tips: Våga testa dig fram tillsammans med eleverna och med dem försöka lösa de problem och felsöka de buggar som uppstår. Det är ingen fara om dina elever "kan mer" än du när det kommer till att programmera. Låt eleverna lära av varandra och hjälpa varandra!

Scratch och GDPR

Scratch är tyvärr inte GDPR-compliant, de skriver inga PuB-avtal samt lagrar allt data på servrar utanför EU. Detta innebär att du som lärare behöver ta ställning till och informera dig hur du kan använda Scratch programvara på bästa sätt. Här följer lite information om de val Scratch ger som relaterar till sparande och delande av data:

Om ni inte vill att era elever ska använda egna användarkonton skapade av dem själva på Scratch och kopplade till deras personuppgifter (notera att användaren måste vara över 13 år för att kunna skapa konto själv, annars behövs att målsman skapar detta) kan ni fundera på dessa möjligheter:

  • I Scratch webbversion kan du arbeta utan att vara inloggad och istället spara ned projekt lokalt till den dator du använder, eller till en server eller molntjänst, för att kunna öppna igen nästa gång och fortsätta.
  • Scratch finns även i en äldre version som nedladdningsbart offline-verktyg. Med detta installerat kan elever skapa med Scratch och spara lokalt på den dator de använder (fungerar ej för surfplattor). Alla Kodbokens instruktioner med Scratchuppgifter skapade före januari 2019 finns att tillgå anpassade för den nedladdningsbara Scratchversionen (Scratch 2.0), se länk in under vardera Scratchuppgift på Kodboken.
  • Scratch erbjuder lärarkonto med avpersonifierade elevkonton som läraren själv skapar åt eleverna. Då behöver inga personuppgifter anges för eleverna. Däremot garanterar inte detta att elever i sin tur delar personuppgifter när de är inloggade, i sina Scratchprojekt eller i Scratchs forum och kommentarsfält. Lärarkonto med elevkonton är ingen därmed inte helt GDPR-säkert, men tar bort behovet av konton kopplat till elevers personuppgifter och har fördelar för dig som lärare med ökad insyn i klassens skapande och möjlighet att följa och kommentera deras projekt. Läs mer om lärarkonto här.

Kodbokens uppgifter

På Kodboken finns många uppgifter till Scratch, inte bara under Koda i skolan utan även under de rosa Skapa-kapitlen i menyn till höger.

Pussel Svarighetsgrad

Våra uppgifter har olika svårighetsgrad, vilket är markerat med pusselbitar. Du ser på pusselbitarna vilken svårighetsgrad uppgiften har:

1 – Introducerande uppgift som tar upp grundläggande funktioner i Scratch steg för steg.

2 – Fler funktioner i Scratch och du behöver klura en del själv för att lösa vissa moment.

3 – Mycket problemlösning och eget klurande, där du använder mer avancerade funktioner i Scratch.

De uppgifter som är introducerande (1) kan du använda för elever som aldrig tidigare har använt Scratch. 

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se