Använda Scratch

Koda i skolan använder det visuella programmeringsspråket Scratch som sitt främsta verktyg för att skapa med kod.

Scratch är framtaget vid det amerikanska universitetet MIT och lär ut grunderna till programmering genom visuella block som byggs ihop likt ett pussel för att skapa spel, animationer och enklare program. Scratch finns på svenska och många andra språk. Det är helt gratis att använda.

Steg1 Bakgrund

Alla uppgifter till Scratch på Kodboken är framtagna för Scratch 2.0 som finns som webbversion och som nedladdningsbar desktop-version.

Webbversionen kräver dator med internetuppkoppling, webbläsare (gärna Chrome) och Flash installerat. 

Scratch 2.0 fungerar inte för surfplattor - men en ny version, 3.0, kommer lanseras i januari 2019. Den kommer att ha ett lite annorlunda gränssnitt. Redan i augusti kommer en betaversion  som ska gå att använda även på svenska!

Det finns även Scratch Jr för yngre år och som fungerar för surfplattor. Vill du hellre arbeta med en annan version av Scratch, betaversion av Scratch 3.0 eller Scratch Jr, får du som lärare anpassa uppgifterna därefter.

Kom igång med Scratch

Som lärare kan du få tips om hur du introducerar Scratch här. Om ni redan är vana Scratch-användare kan ni välja att hoppa över det momentet.

Som lärare kan du skaffa ett lärarkonto på Scratch och på så sätt administrera klasser med elevkonton. Läs mer om hur du använder lärarkonto på Scratch här. 

Under Kom igång med Scratch på Kodbokens Kom igång-avsnitt (i högermenyn) finns instruerande filmer som visar hur Scratch fungerar. Titta gärna på dem om du som lärare vill sätta dig in i programmet som förberedelse. Här visar vi också hur du skapar ditt första spel i Scratch, vår introducerande uppgift "Bug Race". 

Tips: Våga testa dig fram tillsammans med eleverna och med dem försöka lösa de problem och felsöka de buggar som uppstår. Låt eleverna lära av varandra och hjälpa varandra!

Scratch och GDPR

Scratch är än så länge inte GDPR-compliant, de skriver inga PuB-avtal samt lagrar data på servrar utanför EU. 

Om du använder lärarkonto med opersonifierade elevkonton, anger du inga personuppgifter för eleverna. Däremot kan du inte garantera att dina elever själva inte delar personuppgifter, till exempel bilder och personlig information, i Scratch. 

Om du inte vill använda inloggning så kan du köra nedladdningsbar version av Scratch och låta eleverna spara sina projekt lokalt på datorn. Du kan även använda webbversionen utan inlogg och låta eleverna ladda ned projekten lokalt på datorn istället för att spara dem. 

Kodbokens uppgifter

På Kodboken finns många uppgifter till Scratch, inte bara under Koda i skolan utan även under de olika Skapa-kapitlen i menyn till höger.

Pussel Svarighetsgrad

Våra uppgifter har olika svårighetsgrad, vilket är markerat med pusselbitar. Du ser på pusselbitarna vilken svårighetsgrad uppgiften har:

1 – Introducerande uppgift som tar upp grundläggande funktioner i Scratch steg för steg.

2 – Fler funktioner i Scratch och du behöver klura en del själv för att lösa vissa moment.

3 – Mycket problemlösning och eget klurande, där du använder mer avancerade funktioner i Scratch.

De uppgifter som är introducerande (1) kan du använda för elever som aldrig tidigare har använt Scratch. 

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se