Använda Scratch

Koda i Skolan använder det visuella programmeringsspråket Scratch som sitt främsta verktyg för att skapa med kod.

Scratch är framtaget vid det amerikanska universitetet MIT och lär ut grunderna till programmering genom förprogrammerade visuella block som byggs ihop likt ett pussel för att skapa spel, animationer och enklare program. Scratch finns på svenska och många andra språk. Det är helt gratis att använda och kan brukas såväl online som med nedladdad offline-version.

Översiktsbild Scratch 3 gränssnitt

Nyhet - Scratch 3 har kommit!

Januari 2019 kom nya Scratch 3, vilket innebär att alla Kodbokens uppgifter med Scratch-instruktioner kontinuerligt uppdateras med nya bilder och text anpassat till den nya design och de nya funktioner som till viss del skiljer sig från den äldre versionen Scratch 2. Redan nu finns flertalet uppdaterade instruktioner på Kodboken, se vardera uppgift för info.

Notera att alla de äldre instruktionerna skapade för arbete med Scratch 2 finns kvar att tillgå på Kodboken. Ni finner dem länkat in under uppdaterade instruktioner.

De äldre instruktionerna kan med fördel användas om ni vill programmera offline genom Scratch nedladdningsbara desktop-version (för Mac/PC), som är baserad på gamla Scratch 2.

NYHET: Scratch 3.0 fungerar såväl på dator (PC och MAC) som på surfplattor och Flash behövs inte längre som stödprogram.

Uppgifter till Scratch på Kodboken är framtagna för Scratch 3.0 som finns som webbversion för PC och MAC samt surfplattor och för Scratch 2.0 som finns som nedladdningsbar desktop-version för PC och MAC. (Notera att visst material ännu uppdateras från 2.0 till 3.0.)

Webbversionen av Scratch 3 kräver dator eller surfplatta med internetuppkoppling och webbläsare.

Det finns även Scratch Jr för yngre år och som fungerar för surfplattor. Vill du hellre arbeta med en annan version av Scratch eller Scratch Jr, får du som lärare anpassa uppgifterna därefter.

Kom igång med Scratch

Under avsnittet Introduktion till programmering hittar du bra handledningar, introduktionsmaterial och inledande övningar för dig som lärare och för dina elever. Man behöver inte ha något förkunskap till Scratch eller programmering för att börja med dessa uppgifter, men vi rekommenderar dig som lärare att ha provat att koda en första uppgift innan introduktion tillsammans med elever.

Som lärare kan du skaffa ett lärarkonto på Scratch och på så sätt administrera klasser med elevkonton. Läs mer om hur du använder lärarkonto på Scratch här. 

Tips: Våga testa dig fram tillsammans med eleverna och med dem försöka lösa de problem och felsöka de buggar som uppstår. Låt eleverna lära av varandra och hjälpa varandra!

Scratch och GDPR

Scratch är tyvärr inte GDPR-compliant, de skriver inga PuB-avtal samt lagrar allt data på servrar utanför EU. Detta innebär att du som lärare behöver ta ställning till och informera dig hur du kan använda Scratch programvara på bästa sätt. Här följer lite information om de val Scratch ger som relaterar till sparande och delande av data:

Om ni inte vill att era elever ska använda egna användarkonton skapade av dem själva på Scratch och kopplade till deras personuppgifter (notera att användaren måste vara över 13 år för att kunna skapa konto själv, annars behövs att målsman skapar detta) kan ni fundera på dessa möjligheter:

  • Om man bara vill testa att programmera i Scratch webbversion, går det bra även utan att logga in eller spara, men projekt försvinner då när lektionen är slut. För att kunna spara krävs inloggning i webbversionen.
  • Inom Scratch webbversion kan man alltid välja att spara ned projekt lokalt till den dator man använder, för att kunna öppna igen nästa gång och fortsätta. Det förutsätter dock att eleven har tillgång till just den dator de använt även nästa gång de vill koda.
  • Scratch finns även i en äldre version som nedladdningsbart offline-verktyg. Med detta installerat kan elever skapa med Scratch och spara lokalt på den dator de använder (fungerar ej för surfplattor). På detta sätt undviker man att data sparas över nätet och kan då följa GDPR. Alla Kodbokens instruktioner med Scratchuppgifter skapade före januari 2019 finns även att tillgå anpassade för den nedladdningsbara Scratchversionen (Scratch 2.0), se länk in under vardera Scratchuppgift på Kodboken.)
  • Scratch erbjuder lärarkonto med avpersonifierade elevkonton som läraren skapar åt eleverna. Då anges inga personuppgifter (så som namn och födelseår) för eleverna. Däremot garanterar inte detta att elever inte i sin tur delar personuppgifter inom ramen för sina Scratchprojekt, i Scratch forum och kommentarsfält, till exempel foton, bilder och annan personlig information. Lärarkonto med elevkonton är ingen därmed ingen GDPR-säkring, men minskar behovet av konton kopplat till elevers personuppgifter och har fördelar för dig som lärare med ökad insyn i klassens skapande. Läs mer om lärarkonto här.

Kodbokens uppgifter

På Kodboken finns många uppgifter till Scratch, inte bara under Koda i skolan utan även under de rosa Skapa-kapitlen i menyn till höger.

Pussel Svarighetsgrad

Våra uppgifter har olika svårighetsgrad, vilket är markerat med pusselbitar. Du ser på pusselbitarna vilken svårighetsgrad uppgiften har:

1 – Introducerande uppgift som tar upp grundläggande funktioner i Scratch steg för steg.

2 – Fler funktioner i Scratch och du behöver klura en del själv för att lösa vissa moment.

3 – Mycket problemlösning och eget klurande, där du använder mer avancerade funktioner i Scratch.

De uppgifter som är introducerande (1) kan du använda för elever som aldrig tidigare har använt Scratch. 

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se