Presentera Scratch

Här beskrivs hur du som lärare kan introducera Scratch för dina elever.

Vi rekommenderar att du går igenom hur Scratch fungerar vid en storskärm, steg för steg.

Du kan även göra de första stegen i uppgiften till Scratch i en gemensam mobbprogrammering, vilket betyder att du styr kodandet framme vid en visningsskärm men att du låter eleverna vara med och bestämma hur och vad du ska koda. 

Förbered dig gärna genom att göra temats Scratchuppgift själv, för att kunna introducera eleverna till Scratch och sedan handleda dem när de ska börja med uppgiften.

Skapa nytt Scratchprojekt

Öppna webbläsaren och surfa till http://scratch.mit.edu. Visa hur du startar ett nytt Scratchprojekt genom att klicka på Skapa

Skapa _scratch

Ändra språk till Svenska med jordgloben uppe till vänster, om det inte är förinställt.

"Nu går vi in på Scratch webbsida och klickar på Skapa för att börja på ett första projekt och lära oss om Scratch. Vi väljer svenska som språk."

Hitta i Scratch

Gå igenom de olika arbetsytorna som finns i Scratch och beskriv hur de används. Ett tips är att likna Scratch med en teaterföreställning eller en filminspelning!

Hitta Scratch

  • Scen med bakgrunder (inklusive bibliotek)

"Tänk er att Scratch är en teaterscen och du är regissören. Här uppe till vänster finns en scen där skådespelarna ska spela teater. Just nu finns bara en katt där som skådespelare och ingen bakgrund. Du kan själv välja bakgrund till scenen."

  • Sprajtar med klädslar (inklusive bibliotek)

"Här nere finns alla skådespelare som ska spela i teatern, de kallas för sprajtar. Just nu finns bara katten här, men ni får själva välja skådespelare, sprajtar, och då kommer ni att se dem här nere."

  • Skripytan där skriptblocken ska ligga

"Här i den gråa ytan till höger är det plats för att skriva manus, det vill säga programmera. Där lägger ni instruktioner, skriptblock som säger till sprajtarna vad de ska göra på scenen. Just nu är det tomt här, ni har inte skrivit något ännu. Och därför står också katten helt stilla, den har inte fått något manus - inga instruktioner om vad den ska göra."

  • Skriptblock i olika färgkodade kategorier

"Här i mitten finns pusselbitar, skriptblock som ni använder för att bygga ert manus med. Blocken kan du ta tag i med musen och dra och släppa i skriptytan. Låt oss se närmare på vad det finns för pusselbitar."

Gå igenom de mest centrala kategorierna, förslagsvis Händelser, Rörelse, Utseende, Kontroll.

Ta bort katt-sprajten

Innan du börjar skapa själv behöver du ta bort kattsprajten, för att välja en egen sprajt. Klicka på saxen längst uppe i den grå bannern, klicka sedan på katten för att få den att försvinna.

Klippa _Scratch

"Först ska vi ta bort kattsprajten. Det gör vi genom att först klicka på saxen i den grå bannern. Därefter klickar vi på sprajten. Då försvinner den."

Mobbprogrammering

Gå igenom introduktionsuppgiften tillsammans på visningsskärm, så många delmoment som du tycker behövs innan eleverna kan fortsätta på egen hand.

Du styr på din dator, kopplad till visningsskärm, men eleverna får komma med förslag på hur ni ska programmera. Ställ mycket frågor och låt dem ge förslag på lösningar!

"Nu ska vi börja programmera! Mobbprogrammering innebär att alla jobbar tillsammans på en och samma dator, min dator som ni ser på skärmen. Vi kommer att börja på uppgiften tillsammans, och ni alla får hjälpas åt med att bestämma hur vi ska göra."

Skapa, spara och dela i Scratch

Påminn eleverna om hur de själva kommer igång i Scratch och vad som är viktigt att tänka på:

  • Tryck på Skapa högst upp till vänster för att börja med din berättelse.
  • Välj språk (svenska) genom att trycka på jordgloben uppe till vänster.
  • Döp ditt projekt, skriv in namnet på berättelsen i rutan uppe till vänster.
  • Kom ihåg att spara projektet ofta! Tryck på knappen uppe till höger eller välj "Spara nu" under Arkiv.

Spara Scratch

  • Dela ditt projekt genom att klicka på knappen uppe till höger, så att andra kan titta på berättelsen.

Dela Scratch

  • Spara ditt projekt i en studio. Klicka först på Se projektsida, sedan klickar du på Studior under projektet och klickar i rätt studio där (om ni har skapat en studio för er klass till exempel).

Studio Scratch

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se