Räkna på maten

Inför uppdraget "Matvinnaren" behöver ni känna till en del värden kopplade till matsvinn, så att ni sedan kan skriva program som till exempel omvandlar maten som slängs till antal kronor som slösas eller hur mycket växthusgaser matsvinnet innebär!

Det här är räkneövningar som ni kommer att ha användning för till uppdraget. Här kopplar vi statistik på vad skolmat kostar och väger, hur mycket mat som slängs och vad det innebär för miljön, till räkneuppgifter och diskussionsfrågor att använda i klassrummet. 

Du som lärare väljer om ni vill göra en undersökning av hur mycket mat som slängs i er skola, och vad den maten kostar, eller om ni vill arbeta med ungefärliga schablonvärden som ni hittar här. Vill ni undersöka och diskutera matsvinnet i er skola ger vi länktips till bra lektionsmaterial för att göra just detta, längst ned i denna uppgift.

Ni kan göra dessa räkneövningar för hand eller med hjälp av vår uppgift "Räkna med Excel" där eleverna får hjälp att föra in värden i tabeller och omvandla dem med enkla algoritmer!

1. Vad kostar skolmaten?

Maten som du får i skolan kostar ungefär 10,50 kronor per elev och dag. En portion mat väger ungefär 360 gram, det är 0,36 kg.

Räkna på

 1. Hur mycket kostar maten för er skolklass per dag, om varje elev äter för 10,50 kr?
 2. Hur mycket kostar maten för hela er skola per dag, om varje elev äter för 10,50 kr?
 3. Hur mycket väger maten för er skolklass per dag, om varje elev äter 0,36 kg?
 4. Hur mycket väger maten för er skolklass per dag, om varje elev äter 0,36 kg?

Undersök och diskutera

 • Hur mycket kostar skolmaten på er skola? Fråga gärna!
 • Hur mycket tror du att maten på din tallrik väger? Testa gärna att väga en tom tallrik och en tallrik full med mat!
 • Äter du lika mycket mat varje dag eller äter du olika mycket mat? När äter du i så fall mycket eller lite mat?

2. En tredjedel av världens mat

En tredjedel (1/3) av all mat som produceras i världen slängs! Det innebär 1,3 miljarder ton mat varje år. Den här siffran handlar om allt matavfall, från de som producerar maten och vi som konsumerar maten, men det är den siffran som har fått FN att reagera och sätta upp det globala målet att vi till år 2030 måste halvera det globala matsvinnet.

Vad skulle hända om du slängde 1/3 av din mat varje dag? Vad skulle hända om hela skolan slängde 1/3 av skolmaten?

Räkna på

 1. Hur mycket är en tredjedel (1/3) av kostnaden för en portion mat som kostar 10,50 kronor?
 2. Hur många kronor (kr) matsvinn blir det för hela din skolklass?
 3. Hur många kronor (kr) matsvinn blir det för alla skolans elever?
 4. Hur mycket är en tredjedel (1/3) av en portion som väger 0,36 kg?
 5. Hur många kilo (kg) matsvinn blir det för hela din skolklass?
 6. Hur många kilo (kg) matsvinn blir det för alla skolans elever?

Undersök och diskutera

 • Hur stor del av skolmaten tror du att ni slänger på skolan? Fråga gärna!
 • Tror du att ni slänger mer eller mindre än en tredjedel (1/3) av skolmaten?

3. Spara på miljön!

För varje 1 kg mat som slängs motsvarar det 2 kg CO2e (koldioxidekvivalenter), vilket betyder utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. 

I Sverige slängs varje år mat i onödan från hushåll som motsvarar ett utsläpp på 500 000 ton växthusgaser. Det är nästan lika mycket som utsläppen under ett år från 200 000 bilar!

Räkna på

 1. Om en portion mat väger 0,36 kg, hur mycket växthusgaser motsvarar det?
 2. Hur mycket växthusgaser motsvarar då ett matsvinn på en tredjedels (1/3) portion?
 3. Om ni har vägt ert matavfall på en dag eller vecka, vad motsvarar det i växthusgaser?

4. Släng inte pengar

En portion mat i skolan är alltså värd 10,50 kr (om ni har undersökt kostnaden per portion i er skola, använd det värdet här). Hur mycket pengar slänger ni då när ni slänger maten?

Räkna på

 1. Om en portion mat är värd 10,50 kr, hur mycket pengar slängs om du slänger en tredjedel (1/3) av portionen?
 2. Om ni har undersökt hur många kilo mat som slängs på er skola, vad innebär den mängden mat i antal portioner på 0,36 kg?
 3. Om en portion mat (0,36 kg) är värd 10,50 kr, hur mycket pengar slängs i er skola varje dag eller varje vecka?

 5. Mät er skolas matsvinn

Om ni har möjlighet, väg all mat som eleverna i skolklassen eller hela skolan slänger under en dag. Gör detta under en vecka och anteckna antal kilo (kg) matsvinn per dag. Använd dessa siffror och räkna ut vad varje elev slänger i genomsnitt per dag.

Undersök gärna hur mycket en portion mat vanligtvis väger och fråga vad en portion mat kostar, för att kunna räkna på hur mycket pengar det innebär när ni slänger mat i skolan.

Ni kan även göra en kampanj för att få elever och lärare på skolan att slänga mindre mat! Här nedan hittar du lektionstips för hur ni kan undersöka, räkna på och diskutera matsvinnet i er skola - och vad ni kan göra för att försöka minska på det!

Länktips lektionsmaterial

Källor och lästips

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se