Matsvinn och globala målen

Tema Matvinnaren handlar om att undersöka, beräkna och visualisera matsvinn - för att sedan hitta på förslag på digitala lösningar till att minska maten som slängs. 

Vad är matsvinn?

Matavfall är all mat som slängs, men då ingår mat som har blivit dålig, fruktskal som vi inte kan äta och så vidare. 

Matsvinn kallas det matavfall som egentligen hade kunnat ätas upp, alltså mat som det inte är något fel på men som slängs för att du till exempel inte orkar äta upp på tallriken eller för att du inte har hunnit äta mat som du har köpt, innan den blir dålig.

I vårt tema har vi begränsat det till den skolmat som du lägger på din tallrik men inte orkar eller vill äta upp och som du därför slänger i skolmatsalens matavfall. Vad kostar det matsvinnet? Hur mycket växthusgaser bidrar den maten till att släppa ut? Vad innebär det när hela din klass, eller hela din skola, slänger maten? 

Statistik om matsvinn

En tredjedel (1/3) av all mat som produceras i världen slängs! Det innebär 1,3 miljarder ton mat varje år. Den här siffran handlar om allt matavfall, från de som producerar maten och vi som konsumerar maten, men det är den siffran som har fått FN att reagera och sätta upp det globala målet att vi till år 2030 måste halvera det globala matsvinnet.

I Sverige slänger vi i genomsnitt 19 kg mat, som egentligen hade kunnat ätas upp, per person och år. Vi häller dessutom ut 26 kg flytande mat i slasken. Totalt så står hushållen för 220 000 ton matsvinn per år. I skolmatsalar och andra storkök slängs ungefär 35 000 ton mat i onödan varje år. 

För varje 1 kg mat som slängs motsvarar det 2 kg CO2e (koldioxidekvivalenter), det vill säga utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. 

I Sverige slängs varje år mat i onödan från hushåll som motsvarar ett utsläpp på 500 000 ton växthusgaser. Det är nästan lika mycket som utsläppen under ett år från 200 000 bilar!

Globala målen

FN har tagit fram 17 globala mål som världens ledare har förbundit sig till att uppnå till år 2030. Målen handlar om hållbar utveckling inom olika frågor inom mänskliga rättigheter, miljö och klimat, jämlikhet och jämställdhet. Det handlar till exempel om att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen och bidra till en bättre miljö. 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Delmål 12.3:
Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Sustainable -Development -Goals _icons -12

Källor och lästips

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se