Min robot

Hur kan robotar och AI-tjänster hjälpa oss människor med olika samhällsutmaningar? Här får eleverna uppdrag från ABB!

ABB utvecklar kollaborativa robotar som samarbetar med oss människor för att jobba inom industrin men som också kan göra andra saker som t ex att dansa med professionella dansare. Nu har ABB ett uppdrag till dig - att skapa din egen robot som kan samarbeta och hjälpa dig med något i din vardag!

Temat Min robot är kopplat till teknik och samhällskunskap, men går också att använda ämnesintegrerat kring globala målen och frågor om klimat- och miljö eller mänskliga rättigheter.

Aktuellt tema för Kodutmaningen 2021 är "I pandemins spår" - hur kan robotar och AI användas under en pandemi?

Här finns lektionsplanering med presentationsmaterial, diskussionsfrågor och digitala så väl som datorfria övningar som leder eleverna genom en innovationsprocess från idé till digital prototyp i Scratch.