Min robot

Nu släpper vi ett nytt skolmaterial på tema robotar och AI med uppdrag från ABB!

ABB utvecklar kollaborativa robotar som samarbetar med oss människor för att jobba inom industrin men som också kan göra andra saker som t ex att dansa med professionella dansare. Nu har ABB ett uppdrag till dig - att skapa din egen robot som kan samarbeta och hjälpa dig med något i din vardag!

Temat Min robot är kopplat till teknik och samhällskunskap, men går också att använda ämnesintegrerat kring globala målen och frågor om klimat- och miljö eller mänskliga rättigheter. Här finns lektionsplanering med digitala så väl som datorfria övningar som leder eleverna genom en innovationsprocess, från idé till en digital prototyp i Scratch.