Om temat

Min robot handlar om hur robotar kan samarbeta med och hjälpa oss människor idag eller i framtiden. 

Att robotar och AI blir en del av vårt digitala samhälle ställer intressanta frågor: Hur kan robotar hjälpa oss i vardagen? Kan de hjälpa oss med globala utmaningar som rör miljö och klimat eller demokrati och mänskliga rättigheter? Hur kommer vi att leva och samarbeta med robotar i framtiden? Vad innebär egentligen AI, artificiell intelligens, och hur påverkar AI-utvecklingen oss som människor och samhälle?

Hur temat kan genomföras hittar du i lektionsplanen. Det är upp till dig som lärare att använda enstaka delar eller hela lektionsupplägget, så som det passar din undervisning.