Om temat

Min robot handlar om hur robotar kan samarbeta med och hjälpa oss människor idag eller i framtiden. 

Att robotar och AI blir en del av vårt samhälle ställer intressanta frågor: Hur kan robotar hjälpa oss i vardagen? Kan de hjälpa oss med globala utmaningar som rör miljö och klimat, demokrati och mänskliga rättigheter, eller att leva under en pandemi? Hur kommer vi att leva och samarbeta med robotar och AI i framtiden? Vilka risker finns?

Hur temat kan genomföras hittar du i lektionsplanen. Det är upp till dig som lärare att använda enstaka delar eller hela lektionsupplägget, så som det passar din undervisning.