I pandemins spår

Under 2021 har Kodcentrum tillsammans med Chalmers en kodutmaning på temat digitala lösningar i pandemins spår. Hur kan robotar och AI-tjänster hjälpa oss människor med de utmaningar som vi lever med under en pandemi?

Du som lärare kan använda skolmaterialet "Min robot" för att diskutera temat som handlar om hur digitala lösningar kan användas under, eller efter, en pandemi: Vilka samhällsutmaningar är det vi har sett under coronapandemin? Vilka erfarenheter och lärdomar har vi dragit? Hur kan vi använda dessa erfarenheter nu under pandemin? Vad kommer vi att vilja göra annorlunda i det "nya normala" samhälle som vi kommer att leva i efter pandemin?

Diskussionsfrågor 

 1. Kan du ge exempel på var robotar och AI-tjänster används idag?
 2. Vilka samhällsutmaningar har du sett under coronapandemin?
 3. Är det något som du tror att vi kommer att vilja göra annorlunda, efter pandemin?
 4. När skulle robotar och AI (artificiell intelligens) kunna vara användbart under, eller efter, en pandemi?
 5. Om vi hade robotar eller AI-tjänster i skolan vad skulle de kunna göra då?
 6. Hur skulle robotar eller AI-tjänster kunna  användas på sjukhus och i äldreboenden?
 7. Kan du komma på andra områden där det vore bra att ha robotar under, eller efter, en pandemi?
 8. Hur skulle det vara att möta en robotläkare? En robotlärare? En robot i kassan i mataffären?
 9. Tror du att robotar kommer att ersätta oss människor inom några yrken?
 10. Hur tror du det skulle vara att jobba tillsammans med robotar?
 11. Kan robotar användas för något som du tycker är dåligt eller negativt?
 12. Finns det något som du INTE vill att en robot ska göra? Vilka regler tycker du att robotar i så fall borde följa?
 13. Tror du att robotar kommer att kunna tänka själva i framtiden med hjälp av AI?
 14. Tror du att robotar kommer att kunna känna i framtiden? Kommer de att kunna känna kärlek, smärta, avundsjuka?
 15. Vad tror du att robotar och AI kommer att hjälpa oss med i framtiden?

Arbeta med scenarios

Här finns en presentation för Robotar och AI i pandemins spår (pdf med kommentarer för lärarhandledning). Det är en variant på presentationen "Om robotar och AI", men här innehåller presentationen även tre scenarios på temat:

 1. Sjukvård
  På landets sjukhus är det hård belastning i och med Covid-19. Det är också hög smittorisk när nya patienter kommer in med symptom och där det är osäkert om de är smittade eller inte. Hur kan en robot eller AI-tjänst hjälpa till inom sjukvården för att minska smittorisken och hjälpa personalen?
 1. Äldreomsorg
  På äldreboendet Omsorgen är det just nu besöksförbud. De äldre som bor där saknar sina anhöriga och det sociala. Dagarna blir långa och det är svårt för personalen att hitta på aktiviteter för att de äldre ska röra på sig och prata med varandra. Hur kan en robot eller AI-tjänst hjälpa till att minska social isolering och motivera de äldre att röra på sig och prata mer – två saker som är viktiga för att träna både kropp och knopp!
 2. Skola
  På Kunskapsskolan har hälften av eleverna i årskurs 5 varit hemma från skolan på grund av symptom eller att de är i riskgrupp. Halva klassen ses i klassrummet varje dag medan andra halvan är uppkopplade hemifrån. Dessa elever uttrycker att de har svårare att hänga med, särskilt när det gäller grupparbeten. De saknar också att få träffa sina klasskompisar och umgås på rasterna. Hur kan en robot eller AI-tjänst hjälpa de elever som studerar hemifrån att bättre hänga med i undervisningen och känna sig delaktiga i klassen?

Du som lärare kan även komma på egna scenarios eller låta eleverna arbeta med att identifiera scenarios och utmaningar som kan finnas till exempel i hemmet, i mataffären, på museet eller i förskolan.

Arbeta med målgrupper

För att ta fram en idé på en digital lösning behöver de som utvecklar idén förstå utmaningarna som finns för just det scenariot, och den målgrupp som berörs av utmaningarna.

Om ni har möjlighet kan du låta eleverna intervjua personer som tillhör målgruppen i det scenario som eleverna har valt att arbeta med. Givetvis behöver ni tänka på rådande omständigheter. Det kan till exempel vara svårt att besöka ett äldreboende, men kanske har eleverna någon närstående på ett äldreboende som de kan ringa till? Eller om ni arbetar med skolan som scenario, har de klasskamrater som har varit hemma under en period och som de kan intervjua om hur det upplevdes?

Om ni inte har möjlighet att intervjua målgruppen, kan eleverna få göra rollspel där en spelar målgrupp och en intervjuar!

Inspirationsfilmer

Här på Kodboken under Möt kodare har vi samlat exempel på robotar och AI som eleverna kan titta på för att få inspiration till egna digitala lösningar. De får även möta människorna som jobbar med att utveckla ny smart teknik som kan hjälpa oss på olika sätt. 

Några exempel: 

 

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se