Uppdraget

Om du kunde koda en egen robot, vad skulle den kunna göra då? I det här uppdraget får du skapa din egen samarbetsrobot!

Koda i skolan: Min robot handlar om hur robotar kan hjälpa oss att lösa vardagsproblem så väl som globala eller lokala samhällsutmaningar. Temat baseras på ett uppdrag från det svenska företaget ABB och ni kan börja med att titta på uppdragsfilmen här nedan.

Att presentera temat

  1. Berätta först kort att eleverna ska få jobba med att hitta på egna robotar. De kommer att få ta fram en prototyp i Scratch till en så kallad samarbetsrobot som kan hjälpa dem med en utmaning. Du som lärare bestämmer om utmaningen ska vara fördefinierad (se förslag i lektionsplanen) eller om eleverna får hitta på helt fritt.
  2. De ska få se en film där de kommer att få ett uppdrag från det svenska företaget ABB. Visa filmen (nedan) på storskärm.
  3. Förklara uppdraget och hur ert temaarbete kommer att se ut, utifrån din egen lektionsplanering.

Uppdrag från ABB

Alfred Öhlén och Madeleine Johansson jobbar som robotinstruktörer på svenska ABB som är ett internationellt storföretag inom teknik och innovation. ABB utvecklar allt från motorer, gruvteknik, hållbar energi, automation - och robotar. På 1970-talet byggde ABB den första industriroboten, IRB 6, och nu utvecklar de kollaborativa robotar som samarbetar med oss människor för att jobba inom industrin men som också kan göra andra saker som t ex att dansa med professionella dansare.

Här i filmen får ni träffa ABB:s samarbetsrobot YuMi, som står för “you and me” – samarbete mellan människa och robot med oändliga möjligheter. Ni får höra om hur robotar fungerar, vad de består av och hur de styrs. Sist i filmen får eleverna uppdraget!

Uppdraget: Min robot

Nu har ABB ett uppdrag till eleverna - att skapa en robot som kan samarbeta och hjälpa till med någon uppgift! Uppdraget går ut på att fritt eller utifrån ett valt område som t ex miljö och klimat, mänskliga rättigheter, en lokal samhällsutmaning eller elevernas vanligaste vardagsproblem, hitta på och programmera en egen robot.

I uppdraget ingår att eleverna går igenom de olika delarna i en innovationsprocess: de ska ta fram en idé, göra en skiss och beskrivning, därefter utforma ett flödesschema och slutligen en digital prototyp till sin robot.

Här hittar du uppgiften i Scratch för att skapa en digital prototyp: Min robot. Eleverna får utgå från ett exempelprojekt men själva hitta på hur den ska se ut och fungera, välja bakgrund, sprajt och hur den exakt behöver kodas.

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se