Robotkompis på Mars

Hur styrs robotar på Mars? Med kod såklart! 

Det här är en version av leken "Robotkompis med uppdrag", här sker uppdraget på planeten Mars. Om du ska styra en robot som befinner sig på en annan planet behöver du kunna skriva en algoritm för hur den ska bete sig. Här får du testa att styra en robot - din kompis - längs med en bana.

I leken får du vara programmerare eller robot. Du övar dig att prata datorns språk och ge instruktioner som löser en specifik uppgift, som är exakta, i rätt ordningsföljd och fullständiga. 

Här finns en digital version att testa av leken Robotkompis! Tryck på gröna flaggan och lös koden. Reglerna och utskrivningsbar version finns längre ned på sidan.

Instruktion till handledare

Syftet med leken är att få en förståelse för kommandon och algoritmer, och hur viktigt det är med exakta instruktioner när du programmerar. 

Material att ladda ner och skriva ut:

Tidsåtgång: Ca 20 minuter

 1. Dela in deltagarna i grupper (3-6 i varje grupp). Alla i gruppen hjälps åt som programmerare, men en deltagare är också utsedd till att vara robot. 
 2. Bygg upp banan med de numrerade golvkorten (0-10) enligt den digitala övningen ovan. 
 3. Ge gruppen varsin uppsättning av alla kommandokort förutom det som heter "Hitta på eget kommando". 
 4. Be grupperna att tillsammans försöka lösa uppgiften - att ta sig från startpostion "0" till slutposition "10". De ska sortera sina kommandokort i den ordning som de vill ha dem för att sedan kunna ge instruktionen till sin robot vid uppvisning. De får bara använda vardera kommandokort en gång!
 5. Varje grupp får planera, testa och skapa sitt program, en sekvens av kommandon, genom att ordna sina kommandokort i den ordning de vill ha dem. 
 6. Dags för uppvisning där alla grupper får köra sina robotar. Programmerarna får läsa upp sekvensen, kommandokort efter kommandokort, och roboten ska följa instruktionen. Starta på golvkortet "0".
 7. Lyckas alla lösa uppgiften att ta sig från "0" till "10"? Hittade de alternativa lösningar eller hade alla samma lösning?

Regler

 • Roboten ska ta sig från startposition "0" till slutposition "10".
 • Programmerarna får bara använda vardera kommandokort en gång.
 • Programmerarna behöver inte använda alla kommandokort.

Kommandon

 • Gå framåt 1-4 steg
 • Gå bakåt 1 steg
 • Vänd vänster
 • Vänd höger
 • Vänd helt om

Öka svårighetsgraden?

När alla har klarat uppgiften går det att göra den svårare genom att ta bort kommandokortet för "Gå framåt 1 steg". Låt grupperna försöka lösa uppgiften på nytt utan det kortet!

Tips!

Denna lek är inspirerad av Botrace, ett spel skapat av läraren Niklas Gyulai som lär ut programmering på gymnasienivå. På hemsidan för Botrace hittar du fler utmaningar och banor att bygga upp eller rita på papper!

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se