Vad vet du om satelliter?

Hjälp Obi, Wan och Zen att nå jordens naturliga satellit!

Börja med att läsa Kapitel 3 i Leia och björndjuren knäcker Rymdkoden - elevmaterial.

När en resa ska planeras ute i rymden behövs det mycket kunskap kring vad som finns i rymden. Här kan du hitta både naturliga satelliter, som månen, och satelliter vi människor har skapat för att hjälpa oss på jorden. Nu får du börja uppdraget med att svara på några frågor om satelliter. 

Alla svar hittar du i kapitel 3 i berättelsen. 

Frågor att besvara

  1. Vad är en satellit?
  2. Månen är en naturlig satellit till jorden. Men det finns också andra satelliter, de som människor sänt upp. Vilken nytta kan man ha av satelliter?
  3. Från vissa satelliter kan man se luftföroreningar. Vad är det för något?

Kluringen

Vad ska vi göra för att minska övergödningen och algblomningen men ändå kunna odla vete, korn och potatis?

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se