Bli coach i Kodutmaningen

Vaccinrobot programmerad i Scratch, en av Kodutmaningens vinnare förra året.

Inspirera barn till att lösa utmaningar med IT och tech!

Är du intresserad av design, idéskapande och prototypande av digital teknik? Vill du hjälpa barn att själva hitta på idéer och designa lösningar? I så fall har vi uppdraget för dig - bli coach till en skolklass i årskurs 4-6 som tävlar i Kodutmaningen, en tävling som Kodcentrum anordnar tillsammans med Chalmers för barn på fritiden och i skolan. Tävlingen pågår till den 15 november.

Hur går det till att vara coach?

Lärare som föranmäler sin skolklass till Kodutmaningen senast 15 september erbjuds en coach som via digitala möten kan stötta eleverna i att ta fram digitala lösningar från idé till prototyp.

Du får kontakt med en lärare som ansvarar för att boka in digitala möten med dig under perioden 15 september – 15 november. Som coach behöver du kunna delta i 1-3 digitala möten a 60-90 min, du och läraren kommer överens om mötesverktyg, antal möten och omfång i tid.

Eleverna delas in i max 5 grupper som får presentera sina idéer, designskisser och/eller prototyper så att du kan ställa frågor och komma med feedback. Tänk på att eleverna är 10-12 år och att du anpassar din förväntan och feedback efter det!

Läraren är med under coachningen och hjälper till och ni har stöd av mallar som Kodcentrum tillhandahåller för hur mötet kan gå till.

Bli Coach! Anmäl dig här!