Tävlingsregler & kriterier

Tävlingsregler

Allmänna regler för tävlingen:

 1. För att delta i den publika tävlingen ska du vara 9-12 år, alltså född mellan 2009-2012. För skolklasser gäller att eleverna går i årskurs 4-6 under höstterminen 2021.

 2. För att delta skapar ni era robotidéer i Scratch och skickar sedan in ert bidrag till tävlingen där ni delar Scratchprojektet med oss i tävlingsformuläret för anmälan. (Som skolklass är det er lärare som anmäler klassens bidrag)

  HUR GÖR MAN FÖR ATT DELA PROJEKTET INOM SCRATCH?:
  Observera att ni måste aktivera funktionen "DELA" i Scratch innan ni sen kan skicka in projektet med dess länk till oss i anmälningsformuläret. Annars kan inte vi och juryn se och testa ert projekt hos oss. Utan aktiverad delning är projektet endast synligt för er inom ert Scratchkonto.

  För att kunna dela projektet behöver det vara skapat från ett verifierat Scratchkonto. Verifiera genom att klicka på den orangea knappen i mejlet som du fick när du skapade kontot. (Detta är en förutsättning för att DELA-funktionen ska visas och fungera inom Scratch.)

  Om kontot är verifierat finns en orange knapp som heter "DELA" när du är inloggad i Scratch och syns högst upp inne i projektets redigeringsläge (se bild nedan). Dela projektet genom att trycka på knappen. Se video hur man gör. 3. Bilder och ljud till tävlingsbidragen får bara vara tagna från Scratch bild- och ljudbibliotek eller skapade av er själva. Ni får inte använda bilder eller ljud nedladdade från nätet, på grund av upphovsrättsliga skäl. Inte heller foton, ljud eller text som visar er eller andra med personuppgifter (ex. foton på ansikten, spårbara namn eller andra personuppgifter.

 4. För att delta i tävlingen ska Scratchprojektet innehålla en beskrivning av roboten i rutan för "Instruktioner" på projektsidan i Scratch (se bild nedan). Beskrivningen ska innefatta:
  - r
  obotens namn
  - vad den kan hjälpa till med och hur det kopplar till utmaningar under en pandemi
  - hur den är tänkt att fungera

Instruktioner på projektsidan i Scratch

Särskilda regler för skoltävlingen

 1. Klassen som deltar ska gå i årskurs 4-6 under höstterminen 2021.
 2. Det är klassen som helhet som deltar i tävlingen, inte enskilda elever. 
 3. Ni kan skicka in max 5 bidrag per klass. Jobba gärna i mindre grupper med att ta fram idéer och programmera i Scratch.

Juryns kriterier

Kodutmaningen avgörs av en jury som består av personer som jobbar med eller studerar inom robotik och AI. Dessa kriterier kommer juryn att titta på när de utser vinnande bidrag i tävlingen.

Tävlingsbidraget ska:

 • Vara nytänkande. 
 • Lösa en utmaning som har att göra med hur det är att leva under en pandemi.
 • Vara programmerad i Scratch så att det går att se hur roboten är tänkt att fungera.
 • Innehålla en beskrivning av roboten i "Instruktioner" på projektsidan i Scratch. Beskrivningen ska innefatta robotens namn, vad den kan hjälpa till med och hur det kopplar till utmaningar under en pandemi, samt hur den är tänkt att fungera. 

Förstapriset i den publika tävlingen avgörs i två kategorier:

 • Roligaste idé - en idé som med humor löser problemet.
 • Inkluderande idé - där det finns en tanke bakom för hur den ska passa många olika människor eller för en viss målgrupp, som t ex äldre personer.