Tävlingsregler & kriterier

Tävlingsregler

 1. Klasserna som deltar ska gå i årskurs 4, 5 eller 6.
 2. Det är klassen som helhet som deltar i tävlingen, inte enskilda elever. 
 3. Ni kan skicka in max 5 bidrag per klass.
 4. Projektet behöver vara delat i Scratch. Projektet behöver vara skapat från ett verifierat Scratchkonto. Verifiera genom att klicka på den oranga knappen i mejlet som du fick när du skapade kontot. När kontot är verifierat finns en orange knapp som heter "Dela" när du är inne i projektets redigeringsläge. Dela projektet genom att trycka på knappen. Se video.
 5. För att delta behöver ni dela era Scratchprojekt med oss, det gör ni genom att fylla i detta formulär. Projektet behöver även vara delat i Scratch för att vi ska kunna se det.
 6. Bilder och ljud till tävlingsbidragen får eleverna ta från Scratch eller göra själva. Eleverna får inte använda bilder eller ljud nedladdade från nätet, på grund av upphovsrättsliga skäl.

Kriterier

Dessa kriterier kommer juryn att titta på när de utser vinnande bidrag i tävlingen.

 •  Tävlingsbidraget ska:
  • Vara nytänkande 
  • Lösa en samhällsutmaning, stor eller liten, lokal eller global
  • Vara programmerad i Scratch så att det går att se hur roboten är tänkt att fungera
  • Innehålla en beskrivning av roboten i "Instruktioner" på projektsidan i Scratch. Beskrivningen ska innefatta robotens namn, vad den kan hjälpa till med och hur den ska fungera (använd gärna övningen "Min robot - idéövning" innan ni gör roboten i Scratch)

Ladda ner tävlingsinformation

I juryn finns representanter från