Emojikoden

Svårighetsgrad:

 

Could not load content from Github-path: https://raw.githubusercontent.com/Kodcentrum/Datorfria-lekar/master/lek_kodknäckaren/README.md - check your settings.
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se
Föreslå förbättring av sidan direkt Gå till sidan på Github!