Om programmering

Det här är en introduktion till programmering, algoritmer och till att göra ett första projekt i Scratch. 


Handledningen vänder sig i första hand till dig som är vuxen och som vill handleda barn och unga. Presentationen kan du visa på storskärm inför en grupp.