Börja koda i Scratch

Är du nybörjare i programmering och vill lära dig att koda i Scratch? På Kodboken finns enkla uppgifter för Scratch för att börja koda och förstå grunderna.

Scratch är ett blockprogrammeringsverktyg för barn och finns på svenska. Scratch är uppbyggt av visuella block som byggs ihop som ett pussel, för att barn på ett enkelt sätt ska kunna skapa sig en förståelse för grunderna till programmering.

Scratch syftar till att på ett kreativt och utforskande sätt lära ut grunderna i programmering och sajten  vänder sig till barn och unga 8-16 år. Det är framtaget av Lifelong Kindergarten Group vid MIT Media Lab. Scratch är gratis, finns på många olika språk och finns som webbversion och även en offline-version, samt Scratch Jr för surfplattor. På Scratch sajt finns Scratch FAQ med bra information att läsa.

Under Kodbokens Kom Igång-avsnitt hittar du såväl enkla animerade instruktioner för att lära dig koda med Scratch, som en bra instruktion med spelprojekt för nybörjare i programmering och Scratch: Bug Race Intro. Bug Race Intro  har en instruktion med bilder och text om hur spelet kodas. Vill du sen ha utmaning, fortsätt med Bug Race Tillägg, som finns under temat Skapa Spel på Kodboken.

Under Tutorials - koda i Scratch har vi lagt upp våra videofilmer som guidar dig som nybörjare i hur porgammering och Scratch som verktyg fungerar.

Scratch webbverktyg hittar du på www.scratch.mit.edu. Här hittar du även Scratch egna tutorials för att introduceras till dess funktioner och möjligheter. Med nya Scratch 3 (som kom ut januari 2019) kan du koda på såväl dator som surfplatta och andra mobila enheter.

Att tänka på

Flertalet av Kodbokens uppgifter utgår från att man kodar på en dator (PC/MAC) eller en mobil enhet så som en surfplatta med inkopplat externt tangentbord. Detta behövs om till exempel ett spel ska kunna styras med hjälp av tangentbordets piltangenter. Annars behöver man lösa detta på annat sätt, exempelvis att karaktären följer finger som dras runt på skärmen.

Scratch 2 som offline-version

Gamla versionen Scratch 2.0 finns kvar att användas som nedladdningsbar offline-version. Den kan med fördel användas om man exempelvis vill undvika att material sparas online på Scratch servrar utanför Europa. Med nedladdningsversionen sparas allt arbete lokalt på den dator man sitter på. Läs mer om GDPR och lagen kring hantering av personuppgifter.

Scratch offline-version laddar du ned här, för användning på dator (ej mobil enhet).Stödprogrammet Flash behövs även.

Notera att Kodbokens gamla instruktioner anpassade för tidigare Scratch 2 finns kvar att nå via länk i inledningen av varje Scratchuppgift. Se Scratchuppgifter under respektive Skapa Teman på Kodboken.