Börja koda i Scratch

Är du nybörjare i programmering och vill lära dig att koda i Scratch? På Kodboken finns enkla uppgifter för Scratch för att börja koda och förstå grunderna.

Scratch är ett blockprogrammeringsverktyg för barn och finns på svenska. Scratch är uppbyggt av visuella block som byggs ihop som ett pussel, för att barn på ett enkelt sätt ska kunna skapa sig en förståelse för grunderna till programmering.

Scratch syftar till att på ett kreativt och utforskande sätt lära ut grunderna i programmering och sajten  vänder sig till barn och unga 8-16 år. Det är framtaget av Lifelong Kindergarten Group vid MIT Media Lab. Scratch är gratis, finns på många olika språk och finns som webbversion och även en offline-version, samt Scratch Jr för surfplattor. På Scratch sajt finns Scratch FAQ med bra information att läsa.

Kom igång att koda med Kodboken

Under Kodbokens Kom Igång-avsnitt hittar du såväl enkla animerade "Kom igång"-instruktioner för att lära dig att koda med Scratch, som en instruktion för ditt första spelprojekt, skapad för nybörjare i programmering och Scratch: Bug Race Intro. Bug Race Intro har en instruktion med bilder och text om hur spelet kodas steg för steg. Vill du ha en utmaning fortsätter du sen med Bug Race Tillägg som finns under temat Skapa Spel på Kodboken.

Video tutorials
Under Tutorials - koda i Scratch har vi lagt upp våra videofilmer som guidar dig som nybörjare steg för steg i hur programmering och Scratch som verktyg fungerar. Flera av de inledande filmerna utgår från Bug Race Intro och stöttar förståelsen av dess programmeringssteg.

Scratch webbverktyg hittar du på www.scratch.mit.edu. Här finns även Scratch egna tutorials för att introduceras till dess funktioner och möjligheter. Med nya Scratch kan du koda på såväl dator som surfplatta. Dock rekommenderar vi alltid dator som verktyg och Kodbokens uppgifter för Scratch är anpassade för just dator, inte surfplatta. Exempelvis ingår ofta moment där datorns tangentbord behövs som del av styrningen i ett kodat spel, så som piltangenterna.

Scratch på dator eller surfplatta?

Scratch kan användas på såväl datorer som surfplattor och andra mobila plattformar. Vi rekommenderar dock att en dator (PC eller MAC) används för att koda med Scratch och Kodboken. Detta då flertalet av Kodbokens uppgifter utgår från att man kodar på en dator med tangentbord. Det är även enklare för användaren med en lite större skärm, gärna ca 15" storlek eller större.

Om surfplatta ska användas för Scratch kan ett inkopplat externt tangentbord vara bra att använda. Ett tangentbord behövs om till exempel ett spel som kodas ska styras med hjälp av tangentbordets tangenter, vilket finns i flertalet av Kodbokens uppgifter. Annars behöver man lösa detta i koden på annat sätt, exempelvis att spelfigurer följer finger som dras runt på skärmen.

Scratch som nedladdningsbar offline-version

Scratch finns även att användas som nedladdningsbar offline-version. Detta kan med fördel användas om man exempelvis vill undvika att material sparas online på Scratch servrar som är placerade utanför Europa. Med nedladdningsversionen kan projektet man skapar i Scratch sparas lokalt på den dator användaren sitter på, vilket även innebär att projekten ej delas på Scratch community. Läs mer om GDPR kring hantering av personuppgifter.

Scratch offline-version laddar du ned här, för användning på dator (ej mobil enhet).