Uppgifter i Scratch

Här finns uppgifter för dig som vill komma igång med att programmera i verktyget Scratch!

I uppgiften "Bug Race - intro" får du steg för steg skapa ditt första spel samtidigt som du lär dig hur Scratch fungerar. Sedan kan du bygga vidare på spelet i tilläggsuppgiften Bug Race - Tillägg.

"Bug Race" är framtagen av Thomas Arts och finns även på engelska i Thomas Arts "Teaching Scratch in primary school" för lärare som vill komma igång med Scratch.

Att tänka på

Flertalet av Kodbokens uppgifter utgår från att man kodar på en dator eller en surfplatta med inkopplat externt  tangentbord. Detta behövs om till exempel ett spel ska kunna styras med hjälp av tangentbordets piltangenter. Annars behöver man lösa detta på annat sätt, exempelvis att karaktären följer finger som dras runt på skärmen.