Uppgifter i Scratch

Här finns uppgifter för dig som vill komma igång med att programmera i verktyget Scratch!

"Kom igång": uppgifterna visar hur du börjar programmera i Scratch och hur du kan styra dina sprajtar med olika skriptblock.

I "Bug Race - intro" får du steg för steg skapa ditt första spel samtidigt som du lär dig hur Scratch fungerar. Sedan kan du utveckla och göra spelet mer personligt i tilläggsuppgiften.

Det finns filmade tutorials för hur du kommer igång med Scratch och "Bug Race" under "Kom igång med Scratch"

"Bug Race" är framtagen av Thomas Arts och finns även på engelska i Thomas Arts "Teaching Scratch in primary school" för lärare som vill komma igång med Scratch.