Bug Race – Intro (offline)

Svårighetsgrad:

Nu ska du få skapa ett roligt spel som är enkelt även om du aldrig har jobbat med Scratch tidigare. Målet är att få en skalbagge att springa runt en bana och försöka undvika att hamna utanför banan genom att styra med vänster- och högerpil på datorns tangentbord. Ramlar figuren utanför banan blir du Game Over!!

Bläddra dig fram genom denna guide, steg för steg. Instruktionen är anpassad för äldre versionen Scratch 2.0, som enkelt laddas ned för användning offline, därmed inget behov av att skapa konto då projekt sparas lokalt på datorn. Ladda ned Scratch 2.0 (offline-version) på Scratch sajt för att sen koda med denna instruktion.

Tips: Här finns även videotutorials som följer Bug Race Intro instruktion steg för steg anpassad för Scratch offlineversion.

Hur kan spelet Bug Race komma att se ut? Klicka på bilden här under och testa ett exempel på det färdiga spelet på Scratch sajt. (Starta spelet där genom att klicka på den gröna flaggan på projektet som kommer fram.)

image alt text

Då börjar vi! Hurra!

1: Välj en skalbagge som sprajt

En sprajt är alla de figurer eller andra saker du väljer att lägga in i ditt spel eller projekt i Scratch, som en katt, en boll, ett ritat träd eller annat. Alla sprajter kan styras med den kod (script) du väljer att lägga in i Scratch.

I ditt nya projekt visas först en katt som enda sprajt på vit bakgrund. Nu ska vi byta ut katten mot en skalbagge, så börja med att ta bort katten och välja en ny sprajt istället. Gör såhär:

 1. Tryck på saxen (högt uppe i mitten ovanför katten) och klicka sedan på katten så försvinner den - du har nu klippt bort den ur projektet.

  image alt text

 2. Nu vill du lägga till en skalbagge istället. Tryck på knappen för NY SPRAJT som finns inunder den vita bakgrunden:

  image alt text

En katalog med massa figurer dyker upp. I menyn till vänster finns en kategori som heter "Djur", tryck på den. Bland alla djurbilder hittar du skalbaggen. Tryck på den och sedan på OK nere till höger. Nu har du lagt till en ny sprajt.

 1. Skalbaggen är ganska stor, för att spelet ska bli enklare att spela måste vi minska storleken. Tryck på förminsknings-knappen (den med pilar som pekar inåt) och sedan flera gånger på skalbaggen tills den är lagom stor (som din tummnagel ungefär).

  image alt text

  image alt text

Nu är skalbaggen klar och det är dags att rita banan som den ska springa runt på!

2: Färglägg bakgrunden och rita en bana

Du ska nu få färglägga spelets bakgrund och rita en bana som skalbaggen kan springa på.

 1. För att ändra på bakgrunden trycker du först på den vita lilla rutan längst ner till vänster där det står SCEN under, så den blir markerad. Klicka sedan på fliken BAKGRUNDER som du finner högst upp i mitten.

  image alt text image alt text

 2. Tryck på symbolen som ser ut som en målarburk: FYLL MED FÄRG. Välj sen ut en färg du gillar och fyll bakgrunden med den genom att klicka på färgen du vill ha och sedan på den vita bakgrunden. Vi har valt en grön färg på bakgrunden i vårt exempelspel.

image alt text

 1. Tryck på figuren som ser ut som en PENSEL och välj sen en färg du vill ha för banan i spelet. Gör även penseln bredare genom att dra reglaget ända till höger, strecket ska bli tjockt. Rita nu en oval (utdragen cirkel) - gör den så stor som du kan, utan att den hamnar utanför spelets ruta! Här har vi valt en grå färg på banan.

image alt text image alt text

Ungefär så här kan banan se ut. Om banan är väldigt smal kommer spelet bli väldigt svårt, skalbaggen hamnar då lätt utanför banan. Är banan bred blir spelet lite lättare!

image alt text

3: Ditt första skript

Nu när bakgrunden är färdig kan du börja skapa ditt första skript. Glöm inte att spara ofta!

Börja med att dra och sätta ned skalbagge-sprajten på den målade banan, där du tycker den ska stå när spelet börjar. Tryck även på SKRIPT-fliken högst upp i mitten, om den inte redan är vald.

Har du lagt märke till START- och STOPP-knappen än? Se om du kan hitta dem.

Det första du ska göra är att se till att skalbaggen rör sig när du trycker på START - som alltså är den gröna flaggan som finns högt upp. För att göra det måste du tala om för skalbaggen vad den ska göra. Du ska alltså koda och lägga till ditt första skript som säger:

"När jag trycker på START, ska skalbaggen röra sig."

Gör såhär:

 1. I mitten överst hittar du flera färgglada rubriker med en massa kod-pusselbitar under. Klicka på bruna rubriken HÄNDELSER och välj pusselbiten som är blocket för: "när START (gröna flaggan) klickas på". Ta tag i och dra detta block till skriptytan (den stora tomma ytan till höger) och släpp den någonstans där. Välj sedan mörkblå rubriken RÖRELSE och välj blocket "gå 10 steg". Lägg detta block under det första blocket med den gröna flaggan på scriptytan och koppla ihop de två som om de vore pusselbitar.

Tips: om man för block nära varandra på scriptytan dyker en vit kant upp, då kan man släppa så kopplar blocken automatiskt ihop sig.

image alt text

Tryck först på Händelser och dra sedan ut "när START klickas på" till tomma vita fönstret till höger.

image alt text

Tryck på Rörelse och dra sedan ut "gå 10 steg" och placera den som på bilden.

Testa nu vad som händer när du trycker på START. Skalbaggen flyttar sig åt höger! Det är bra, men du vill ju att skalbaggen skall röra sig framåt hela tiden när spelet startats. Hur gör du det?

 1. Under rubriken KONTROLL finns scriptblocket "för alltid". Det här är en LOOP, något som sker om och om igen, som kommer göra att skalbaggen fortsätter röra sig framåt så länge spelet är igång. Dra in "för alltid"-loopen och lägg den direkt under "när START klickas på" så blocket "gå 10 steg" hamnar inuti loopen. Kolla på bilden nedan så ser du hur du ska göra.

image alt text

För att skalbaggen ska fortsätta att gå måste du lägga "gå 10 steg" i mitten av "för alltid"-loopen. "Gå 10 steg" kommer då att upprepas för alltid - om och om igen, så skalbaggen går och går och går.

Testa att trycka på START - alltså den gröna flaggan ovanför spelet. Nu blir det fart på skalbaggen! Prova vad som händer om du ändrar antalet steg till en lägre siffra. Klicka på siffran 10 i blocket gå 10 steg och skriv in en annan siffra för en hastighet som du tror är lagom för att kunna styra skalbaggen. Testa dig fram tills det känns lagom snabbt.

4: Sätt en Startposition

För att slippa dra tillbaka skalbaggen till startplatsen på din bana varje gång du vill spela, kan du säga åt datorn att placera den på en förbestämd plats varje gång du startar spelet. Detta kallas för att initiera programmet, du gör ett INIT-SKRIPT som berättar för datorn hur programmet ska starta.

Innan du gör ditt skript, flytta skalbaggen till den startposition på banan som du tycker din sprajt alltid ska börja på.

 1. Under RÖRELSE väljer du blocket "gå till x:__ y:__" och koppla fast blocket direkt under "när START klickas på", ovanför "för alltid"-loopen. De siffror (värden) som står vid X och Y är KOORDINATERNA för den startposition som du har ställt skalbaggen på - alltså en bestämd plats i ditt spel.

image alt text

Nu kommer skalbaggen automatiskt att förflyttas till samma startposition varje gång du trycker på gröna START-flaggan.

5: Styra skalbaggen

Nästa steg blir att göra det möjligt att styra skalbaggen, så den inte rusar rakt av banan! För det behöver du två korta skript. Ett som säger åt datorn att skalbaggen ska svänga åt höger när du trycker ned höger piltangent på datorns tangentbord, och ett annat som säger åt den att svänga vänster när du trycker ned vänster piltangent. Gör såhär:

 1. Under rubriken HÄNDELSER finns ett block som säger "när mellanslag trycks ned". Dra in två sådana block och lägg den bredvid varandra var som som helst fritt på skriptytan. Bredvid ordet mellanslag i dessa två block finns en liten svart triangel. Klicka på lilla triangeln i vardera block och välj i rullistan som kommer fram - ändra till vänsterpil i det ena blocket och till högerpil i det andra.

 2. Nu ska vi få sprajten att kunna vända sig. Under RÖRELSE hittar du ett block som säger "vänd (pil vänster) 15 grader" och ett som säger "vänd (pil höger) 15 grader". Koppla fast dessa två block under blocken "när vänsterpil trycks ned" och "när högerpil trycks ned".

image alt text

Testa vad som händer nu när du trycker på gröna START-flaggan. Kan du styra skalbaggen åt båda hållen med piltangenterna på tangentbordet? Går det för fort? Sänk skalbaggens hastighet i rörelse-blocket!

6: Ändra startriktning

Om du trycker på START-flaggan igen märker du att skalbaggen behåller den riktning som den hade när du avslutade spelet sist. Kan lätt bli fel håll och detta kan du lösa genom att lägga in ett till init-skript som säger åt datorn att skalbaggen alltid ska vara vänd åt höger när du startar spelet.

 1. Under RÖRELSE väljer du blocket som säger "peka i 90 riktning".

Testa vad som händer om du ändrar på värdet från 90 grader till något annat (klicka på lilla svarta triangel-pilen bredvid 90). Det står även en hjälptext i rullistan när du väljer riktning, så du vet åt vilket håll skalbaggen kommer gå.

image alt text

7: Känna av när skalbaggen åker av banan

Nästa steg är att skapa ett skript som gör att skalbaggen känner av när den hamnar utanför banan. Hur ska den kunna veta det? Det kan du lösa med ett skript som känner av vilken färg som skalbaggen rör sig över. Du behöver skapa ett VILLKOR för skalbaggen, som säger att: "OM skalbaggen rör vid färgen som finns utanför banan betyder det att den har åkt av banan, och ska spelet ta slut", alltså att spelet blir Game Over! Gör såhär:

 1. Under KONTROLL finns blocket "om <> då", dra in det till scriptytan, lägg det fritt någonstans bredvid de övriga scripten. Det här blocket säger att OM det som står inom <> händer, ska något annat direkt hända. Till exempel: Om skalbaggen <rör färgen grön>, säg Game Over i 2 sekunder.

 2. Under KÄNNA AV finns blocket "Rör färgen <> ?". Dra in detta block till <> inom blocket "om <> då" som du lagt på scriptytan. Tryck sedan på den lilla fyrkanten med färg i (till höger om texten "rör färgen") så du får fram en liten hand som symbol. Flytta handen till spelets bakgrundsyta med annan färg än banan och klicka en gång - då byts färgen i den lilla fyrkanten på scriptytan och får nu samma färg som den du har i spelets bakgrund. Nu har du talat om för datorn att något ska hända när skalbaggen rör vid denna färg.

image alt text

 1. Till sist skapar du ett skript för att spelet ska säga att det är Game Over om skalbaggen nuddar färgen utanför banan. Under UTSEENDE väljer du blocket "säg Hello! i 2 sekunder" och drar in detta block innanför "om <"Rör färgen grön?> då"". Klicka sedan på ordet "Hello!" och ändra texten till det du vill skalbaggen ska säga - till exempel Game Over.

Testa ditt spel! Händer det något när skalbaggen nuddar färgen utanför banan? Om inte, vad tror du att det kan bero på?

8: Göra klart skriptet

Något saknas för att koden ska fungera! Tänk efter: När vill du att datorn ska känna av om skalbaggen rör färgen utanför banan? Det behöver ju göras efter varje steg skalbaggen tar, för att inte missa om den springer av banan. Datorn måste kolla exakt var skalbaggen befinner sig "om och om igen", hela tiden. Därför måste du koppla ihop skriptet som känner av färgen utanför banan med skriptet du har som får skalbaggen att röra sig. Gör såhär:

 1. Lägg skriptet som känner av färgen utanför banan, inuti din "för alltid"-loop. Nu kollar datorn av om skalbaggen ramlat av banan varje gång innan den tar nästa steg framåt igen. Sen kollar den igen - har jag ramlat av banan? Om inte, spring vidare, kolla, spring...

 2. När spelet blir Game Over ska ju allt ta slut och skalbaggen stoppa. Under KONTROLL finns blocket "stoppa detta skript". Lägg in detta block längst ned inuti skriptet med "om <> då". På så sätt avslutas spelet och skalbaggen stannar.

Är det svårt att veta hur alla blocken ska läggas in i skriptet? På nästa sida kan du se en bild på hur det färdiga skriptet ska se ut.

Färdig!

Grattis, nu har du skapat ditt första spel! Det färdiga skriptet i sin helhet borde se ut ungefär så här - om du följt instruktionerna:

image alt text

Glöm inte att spara ditt projekt - och att döpa det! Döp det gärna till uppgiftens namn Bug Race - eller hitta på ett eget namn, så att du enkelt kan hitta det igen. Du skriver in namn på spelet till vänster högt upp, där det nu står "Untitled". Spara sedan, men måste vara inloggad för att kunna spara.

Testa ditt projekt
Visa gärna någon ditt spel och låt dem testa. Om du vill, tryck på knappen DELA som du finner bredvid knappen för att SPARA, så kan andra hitta spelet på Scratch sajt.

Viktigt om du delar ditt projekt: Tänk på att delade projekt kan ses, testas och remixas (omskapas) av alla som vill på Scratch sajt. Det är viktigt när du sparar och delar att projektet inte innhåller information, bilder eller ljud du inte vill sprida till andra.

Utmaning

Saknas något? Hur skulle du vilja utveckla spelet?

Tips på hur du kan bygga vidare på Bug Race får du i nästa uppgift som heter Bug Race Tillägg, där du får bland annat tips om hur du skapar Bug race för två spelare samtidigt, med mera.

Frågeställningar

 • Vad är en sprajt?

 • Vad är en loop?

 • Varför kan det vara bra att använda en loop?

 • Vad är ett INIT- eller Start-Skript?

 • Vad händer i spelet Bug Race om sprajten har samma färg som bakgrunden?

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se
Föreslå förbättring av sidan direkt Gå till sidan på Github!