David

Jag heter David och arbetar som agil coach på ProAgile. Jag utbildar och hjälper organisationer och personer som arbetar med programmering att samarbeta bättre med varandra och deras användare. För mig har programmering varit ett kreativt sätt att uttrycka mig, litet som musik eller bild. Programmering är också ett sätt att lära sig och för att förstå världen vi lever i.

När jag stötte på ett krångligt problem i skolan brukade jag tänka “Hur skulle jag kunna beskriva det här problemet för en dator?“. Det hjälpte mig att bryta ned problemet i mindre delar så att det blev lätt att lösa problemet.

Till sist så är kunskaper i programmering en viktig demokratisk fråga. Jag vill att alla ska kunna granska, komma med idéer och till och med vara delaktiga i skapandet av framtidens verktyg, kommunikation och samhälle.

Bjud gärna in mig till ditt klassrum så kan vi prata mer om programmering!