Ebtisam

Jag heter Ebtisam och studerar programteknik på Linnéuniversitetet. Det fascinerar mig att tekniken runt om kring oss kan hjälpa oss på många olika sätt. Förutom tech så gillar jag hälsa och jag drömmer om att jobba med e-hälsa, att stötta sjukvården och erbjuda ett bättre hälsosystem till patienter med hjälp av ny teknik.

Mitt hjärta klappar extra hårt för att fler unga tjejer ska välja tekniska utbildningar, man kan göra så mycket bra saker med teknik som många inte tänker på. IT-branschen är ojämställd och när jag frågat företag varför det är det vanligaste svaret jag får “även om vi vill anställa tjejer, så finns det inga”. Om tjejer inte studerar program inom exempelvis teknik och IT, kan vi inte förvänta oss att nå jämställda arbetsplatser. Mitt råd är att börja inspirera unga tjejer till att välja tech-branschen tidigt.

Bjud in en kodare till ditt klassrum!