Rickard

Jag heter Rickard och jobbar som Python och C# utvecklare. Att lära sig programmera är att lära sig lösa problem. Du får ofta förfrågningar från olika personer som har en idé eller ett problem de vill lösa på ett tekniskt sätt och det är du som måste lösa det. Det är detta som gör programmering spännande. Om du har en idé på något du vill lösa, lär dig koda och bli en problemlösare.

Bjud in en kodare till ditt klassrum!