Samuel programmerar och inspirerar

Samuel Genheden är programmerare med Data Science som inriktning. Han använder programmering för att mäta och hantera data inom en mängd områden i sitt arbete. Samuel inspirerar även andra, barn och lärare, att förstå och komma igång med kod som en av Kodcentrums volontärer i Göteborg. Att tänka datalogiskt, så som en dator "tänker", menar Samuel är användbart även i vardagslivet för att bryta ned problem och lösa dem på ett strukturerat sätt.

I denna film berättar Samuel mer om hur han använder programmering i sitt yrke och till vardags och hur han började koda som ung.

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se