En röd tråd

Övningar för att skapa en enkel berättelse: vem det handlar om, vad för hinder eller motstånd den möter och vad den ska göra för att nå till mål.

En berättelse har (i alla fall oftast) en röd tråd, alltså en handling. Det går ut på att någon ska nå ett mål och på vägen möter ett hinder, en motståndare eller ett problem som den behöver lösa för att komma till målet. 

Här finns några varianter på övningen, där du antingen kan låta deltagarna hitta på helt egna berättelser eller använda verkliga personer och händelser!

Den röda tråden

Det här är ett enkelt sätt att snabbt skapa en berättelse tillsammans och som går att göra i helgrupp eller i mindre grupper. Använd om möjligt ett riktigt rött snöre, annars kan ni rita upp en röd tråd på ett stort papper eller på whiteboard.

Rod Trad

Material

 • Rött snöre ca 3 m
 • Röd whiteboard penna

Tidsåtgång: Ca 20 minuter

 1. Om ni har ett snöre: låt fyra deltagare ställa sig längst med snöret och representera orden. Om ni har ritat den röda tråden: skriv orden från vänster till höger.
 2. Låt deltagarna tillsammans, eller de som håller i snöret, bestämma:
  VEM är huvudkaraktären, hjälten i berättelsen?
  VAR utspelar sig berättelsen?
  Vilket MÅL har hjälten?
  VAD händer på vägen – ett problem som måste lösas, ett hinder eller en motståndare?
  HUR löser hjälten det problemet?
 3. Nu har ni en berättelse! Presentera gärna en version av hur den skulle kunna låta, som börjar med ”Det var en gång…”. 

Berättelserna som har skapats kan ni senare göra till en animation eller ett spel i Scratch. Då kan ni även använda övningen Storyboard för att planera handlingen och hur den ska kodas.

Röd tråd som "vika gubbe"

Den här leken går också att göra som en variant på "Vika gubbe", där deltagarna får hitta på varsin del av handlingen utan att veta något om de andra delarna. Då kan berättelserna bli hur knasiga och roliga som helst. En bra övning för att få igång kreativiteten!

Rodtradmall Exempel

Material

 •  "Röd tråd mall" som gruppen kan skriva eller sätta post-its på
 • Post-its eller papper
 • Pennor

Tidsåtgång: Ca 20 minuter

 1. Dela in deltagarna i grupper om 5 personer, där alla har fått en siffra från 1-5 inom gruppen.
 2. Berätta för grupperna att de ska göra sin uppgift under tystnad och att de inte får berätta för varandra om vad de hittar på.
 3. Dela ut papper och penna och instruera grupperna till att: 
  Deltagare 1 bestämmer VEM som är huvudkaraktären - hjälten.
  Deltagare 2 bestämmer VAR berättelsen utspelar sig.
  Deltagare 3 bestämmer vilket MÅL hjälten har.
  Deltagare 4 bestämmer VAD som händer på vägen, ett hinder eller en motståndare som hjälten möter.
  Deltagare 5 bestämmer HUR hjälten löser problemet.
 4. Låt gruppernas deltagare berätta för varandra vad de har hittat på och sätta ihop sin berättelse med hjälp av mallen.
 5. Därefter får grupperna presentera sin gemensamma berättelse för er andra

Berättelserna som har skapats kan ni senare göra till en animation eller ett spel i Scratch. Då kan ni även använda övningen Storyboard för att planera handlingen och hur den ska kodas.

Röd tråd för verkliga hjältar

Låt deltagarna göra en berättelse om en verklig hjälte - från historien, din vardag eller som du hört om på nyheterna - och berätta om den personen utifrån den röda trådens Vem, Var, Hur, Vad, Mål.

Välj att arbeta med:

 • Historisk hjälte: Känner du till någon person från historien som du tycker gjorde något bra i sin tid, som besegrade en motståndare eller löste ett stort problem och som hjälpte andra människor eller uppnådde något annat viktigt mål?
 • Vardagshjälte: Har du någon hjälte i din familjen, en kompis som du tycker är en hjälte eller någon annan i din närhet som har löst ett problem eller hjälpt andra?
 • Nyhetshjälte: Kan du komma på någon hjälte som du har läst om eller sett på tv-nyheterna om? Någon i din omvärld som du tycker har gjort något bra, löst ett stort problem och hjälpt andra?

Den här övningen behöver förberedas och deltagarna behöver få tid att fundera på en hjälte, till exempel som ett medskick att göra hemma inför övningen. Du kan välja att göra den som en gruppövning eller eget arbete.

Material

 • Beroende på tema använd historieböcker, nyhetsartiklar eller annat inspirationsmaterial
 •  "Röd tråd mall" som gruppen kan skriva eller sätta post-its på
 • Post-its eller papper
 • Pennor

Tidsåtgång: Ca 30-45 minuter

 1. Bestäm om övningen ska göras i grupp eller på egen hand. Deltagarna ska i förhand ha fått fundera på en hjälte.
 2. Låt alla deltagare berätta vem de har valt som hjälte och varför.
 3. Dela ut "Röd tråd mall" och pennor, alternativt post-its och pennor, och instruera deltagarna till att skriva ned:
  VEM som är hjälten
  VAR hjälten fanns eller finns
  VAD för problem eller motståndare som hjälten har mött
  HUR hjälten har löst problemet eller besegrat motståndaren
  MÅL som hjälten har haft, vad uppnådde hjälten genom att lösa problemet?
 4. Låt deltagarna presentera hjältens berättelse för varandra, med hjälp av mallen.

Berättelserna som har skapats kan ni senare göra till en animation eller ett spel i Scratch. Då kan ni även använda övningen Storyboard för att planera handlingen och hur den ska kodas.

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se