Ettor och nollor

Svårighetsgrad:

Prova på att skriva hemliga meddelanden med binär kod, det språk som datorer pratar.

Ettor och nollor, eller ström på och av, är det språk som datorer kan förstå. När du gör program med hjälp av ett programmeringsspråk, översätts den koden sedan till maskinkod, det vill säga binär kod, som gör att du kan "prata" med datorn. 

ASCII-kod är ett av många sätt som vi använder för att översätta bokstäver och andra tecken till binär kod - eller från binär kod till bokstäver och andra tecken så att datorn kan skriva ut meddelanden på det språk som vi förstår. 

ASCII står för "American Standard Code for Information Interchange" och använder ursprungligen 7 bitar, sju möjliga ettor eller nollor som tillsammans blir koden för det tecken du vill skriva ut. 7-bitars ASCII kan skriva ut 128 olika tecken.

Den ASCII som du ska få lära dig här är en variant som är utökad till 8 bitar och som därför kan skriva ut flera tecken, bland annat å, ä och ö. Nu håller ASCII på att ersättas av Unicode, som använder 32 bitar och som alltså kan skriva ut ännu fler tecken, olika alfabet och även emojis. 

Arm Barnhach Ascii Webb

Instruktion till handledare

Låt deltagarna skriva hemliga meddelande med binär kod till varandra, och sedan försöka läsa vad den andra har skrivit. Använd vår mall för att skriva meddelanden tillsammans med översättningen till ASCII-kod. Ramen på pdf:erna är också ett exempel på meddelande: “Alla kan koda”. 

I vår ASCII-översättning används bara versaler, för att göra det enklare att tyda koden. Vit prick betyder 1 (ström på), svart prick betyder 0 (ström av). Påminn om att även mellanslag ska ha en kod!

Du kan styra svårighetsgraden på uppgiften genom att låta dem skriva kortare eller längre meddelanden. Om du vill kan du börja med att låta dem skriva ett ord, och när de har klarat av det skriva ett längre meddelande. 

 Material att ladda ner och skriva ut:

 Tidsåtgång: Ca 20 minuter

  1. Dela ut ASCII-översättningarna och berätta om vad ASCII är och hur binär kod fungerar. Välj om du vill låta deltagarna arbeta gruppvis eller var och en för sig.
  2. Bestäm hur långt meddelande de ska få skriva. 

  3. Dela ut mallen för meddelande. Låt deltagarna använda mallen och skriva alla tecken i sitt meddelande uppifrån och ner på vänster sida. Kom ihåg att även mellanslag ska skrivas ut med kod.

  4. Därefter ska de översätta varje tecken till en 8-bitars kod med hjälp av ASCII-översättningen. Vitt prick betyder 1 (ström på), svart prick betyder 0 (ström av). 

  5. Be dem att vika pappret för att gömma sitt meddelande och ge till kompisen åt höger/medsols.

  6. Nu ska de försöka klura ut meddelandet som de har fått! Använd ASCII-översättningen och skriv tecknen uppifrån och ner på höger sida om koden. När alla är klara får de läsa upp meddelandet och se om det blev rätt!

Ascii Parlor Webbjpg

Tips!

Du kan även skapa saker med binär kod:

  • Gör pärlhalsband med vita och svarta pärlor, som innehåller hemliga meddelanden eller där det står ditt namn. Här är det ok med lite fusk: Använd en färgad eller större pärla för att visa var meddelandet börjar och slutar. Använd pärlor i andra färger även för att skilja tecknen åt, så blir det lättare att tyda. 
  • Använd pärlplattor med vita och svarta plastpärlor till. Om du använder en fyrkantig pärlplatta med 8 piggar per rad blir det enklare att översätta meddelandet.
  • Du kan även smycka sladden till dina hörlurar eller din laddare med plastpärlor! Klipp isär dem med en nagelsax och kläm fast pärlorna på sladden.
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se