Storyboard för interaktiva berättelser

Svårighetsgrad:

Vill du skapa en interaktiv berättelse med olika valmöjligheter? Börja med att planera handlingen steg för steg med bilder.  

Ett storyboard är ett sätt att planera din berättelse, vare sig det är till en film, en animation eller ett spel. I den här övningen handlar det om interaktiva berättelser!

En berättelse är interaktiv om du som tittar på eller läser berättelsen också kan vara med och påverka handlingen. Du kan göra olika val och styra vad som ska hända i berättelsen!

Spel är ett exempel på interaktiva berättelser. Om du spelar en hjälte får du välja vart den ska gå, vad den ska göra och säga. Beroende på dina val händer olika saker i berättelsen, bra eller dåliga, och spelet kan sluta på olika sätt.

När du läser en bok kan du oftast bara läsa berättelsen på ett sätt, från första till sista sidan. Men det finns också böcker där du får hoppa till olika sidor beroende på val som du som läsare får göra.

När du ska planera din interaktiva berättelse, behöver du först välja vilka valmöjligheter som ska finnas. Vad kan hända och vad kan inte hända? Vad händer vid de olika valen som görs? Kan berättelsen sluta på flera olika sätt, eller slutar den likadant oavsett val?

Instruktion till handledare

Planering med hjälp av ett storyboard kan användas för alla slags projekt. Gör gärna denna övning inför uppgiften ”Egen berättelse” i Scratch.  

För denna övning har vi beskrivit tre olika sorters interaktiva berättelser som deltagarna kan välja mellan. Det är bra att använda post-its för att skapa dessa storyboards med. På så sätt kan deltagarna enkelt ändra om i ordningen och byta ut lappar. 

Vill ni hellre göra storyboards digitalt finns verktyget Twine. Du hittar instruktioner till att komma igång och skapa storyboards med Twine här.

Innan ni gör storyboards kan ni göra någon av övningarna för En röd tråd, som handlar om att skapa enkla berättelser utifrån delarna Vem, Var, Vad, Hur, Mål.

Ni kan också jobba med karaktärsdesign för berättelsens hjälte och andra karaktärer med hjälp av övningen Min hjälte.

Tre sorters interaktiva berättelser

 

  • Vinna eller försvinna

Här finns det bara två val. Det ena valet leder till något bra, om berättelsen är ett spel leder valet till att du vinner. Det andra valet leder till något dåligt, till att du förlorar. Om du vill kan det hända flera saker mellan Hur och Mål, det viktiga är ett val leder till ”vinst” och ett till ”förlust”.

 Storyboard Rodtrad Interaktiv1

  • Välja väg

Här finns det flera olika valmöjligheter och det är inte säkert att det finns bra eller dåliga beslut. Det kan till exempel handla om att ta ställning i en situation där det inte finns ett rätt eller fel svar, utan många möjliga lösningar. Beroende på vilket val du gör så leder berättelsen till olika slut. Även här kan det hända fler saker mellan Hur och Mål.

 Storyboard Rodtrad Interaktiv2

  • Ödet som styr

Här finns det också flera olika valmöjligheter, men vad du än väljer kommer du alltid fram till samma slut på berättelsen. Det spelar ingen roll vilket val du gör! Det kan hända flera saker mellan Hur och Mål, det viktiga är att oavsett vad du gör så slutar berättelsen på samma sätt. Det är som om det fanns ett öde som styr!

Storyboard Rodtrad Interaktiv3

Material:

  • Post-its
  • Pennor

Tidsåtgång: Ca 20-30 minuter + uppgift i Scratch

  1. Dela ut post-its och pennor.
  2. Förklara vad ett storyboard är och hur de ska använda den. Visa deltagarna de tre olika sorters interaktiva berättelser som står beskrivet här ovan och låt dem välja en av dem att skapa en interaktiv berättelse med.
  3. Om ni har gjort övningen "En röd tråd", låt deltagarna utgå från deras berättelser som de skapat där. Om ni har gjort "Min hjälte" kan de utgå från den karaktären och hitta på en berättelse utifrån det som de beskrivit där.
  4. Låt deltagarna sätta ut post-its och skriva eller rita på dem för att planera sina berättelser. Ska de senare programmera i Scratch behöver de bestämma sprajtar, bakgrunder, effekter, ljud och så vidare. De behöver planera de händelser som projektet ska bestå av och vilka skriptblock som behövs för att koda varje händelse.
  5. Låt alla deltagare visa och berätta om sina storyboards för varandra, i helgrupp eller två och två. Diskutera om det verkar genomförbart i Scratch eller om något behöver förenklas!
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se