Om berättelser

Det här är en introduktion till berättelser, hur du skapar en spännande handling och hur du gör animationer och interaktiva berättelser i Scratch.


Handledningen vänder sig i första hand till dig som är vuxen och som vill handleda barn och unga. Presentationen kan du visa på storskärm inför en grupp.